I Międzynarodowe Krakowskie Seminarium o Przestrzeniach Urbanistycznych
CSUS plakat

CSUS

Zakład Przestrzeni Urbanistycznych Instytutu Projektowania Urbanistycznego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w I Międzynarodowym Krakowskim Seminarium o Przestrzeniach Urbanistycznych, które odbędzie się 13 marca (piątek) 2015 w sali Instytutu Projektowania Urbanistycznego (Kraków, ul. Podchorążych 1, II piętro, pokój nr 215).

Temat spotkania to:

ZASADY I DEREGULACJE PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ.

WSPÓŁCZESNE DOŚWIADCZENIA Z EUROPY ŚRODKOWEJ I WIELKIEJ BRYTANII.

 

Zgłoszenia do dnia 05 marca 2015 proszę kierować do arch. Karoliny Dudzic-Gyurkovich na adres: lp.ud1542201550e.kp@1542201550hcivo1542201550kruyg1542201550-cizd1542201550udk1542201550. Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Seminarium związane jest z obecnością na Wydziale profesora wizytującego – prof. arch. Ivora Samuelsa (Urban Morphology Research Group, University of Birmingham). W programie przewidziane są wystąpienia wprowadzające prof. I. Samuelsa, (Birmingham, Oxford, UK), PhD arch. A. Niković (Belgrad, Serbia) oraz prof. dr hab. inż. arch. Z. Zuziaka, dr hab. inż. arch. B. Podhalańskiego, dr inż. arch. W. Korbla i dr hab. inż. arch. A. A. Kantarek, prof. PK z WA PK oraz czas na dyskusję.

Zapraszam do tej dyskusji, którą chcemy poświęcić w części pierwszej przykładom współczesnych deregulacji urbanistycznych a w drugiej – propozycjom zmian i możliwości działań.

Kondycja współczesnej przestrzeni miejskiej to rezultat współistnienia     wielu czynników. Organizacja życia społeczności i jej kulturowe dokonania trwale zapisują się w przestrzeni, ale jej kształt wymyka się naszej kontroli wobec dynamiki zmian i poczucia tymczasowości obecnych we współczesnej cywilizacji.

Jeśli rozumieć nasze naukowe zobowiązanie podobnie jak widział to I. Cerdà, gdy określił urbanizację (Urbanización) jako naukę, która ma uchronić nas przed chaotycznym zagospodarowaniem, to wiąże się to z nieustannym zadawaniem pytania jaki jest rzeczywisty rezultat naszych wysiłków i świadomego działania w przestrzeni. Określenie świadomy odnosi się do wspólnego, opartego o wypracowane sposoby i zakresy działań, wysiłku zorganizowanej społeczności i staje się istotnym kulturowym wymiarem.

We współczesnym świecie warto spojrzeć na urbanistyczną tradycję i współczesność poprzez dwa uzupełniające się wymiary. Ustalone prawodawstwo i jego ewolucja oraz praktyka jego realizacji to jeden z wyznaczników. Elementy kulturowe i zakres obyczajów oraz przekonań będących odbiciem przyjmowanego systemu wartości skutkujące w działaniach nieformalnych i mające wpływ na kształtowanie zmian w obrębie prawodawstwa to drugi wymiar.

We współczesnych tendencjach globalizacyjnych szczególna istotna staje się możliwość porównania różnych tradycji urbanistycznych.

W Europie, która ciągle na nowo ustala relacje pomiędzy różnymi poziomami uzgodnień i gdzie trwa proces uświadamiania sobie różnych zakresów tego co wspólne a co lokalne,taka płaszczyzna jest wyjątkowo istotna.

Stąd to spotkanie.

dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek, prof.PK

data publikacji: 17-02-2015    edycja: 20-02-2015

Aktualności

XIV Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

XIV Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

Konkurs Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dla najlepszyc...

Konkurs Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dla najlepszych prac magisterskich.

Hackathon SDG

W dniach 9-10 listopada 2018 r. w siedzibie GUS (al. Niepodległości 208, Warszawa) odbędzie się Hackathon SDG. Zachęcamy do kodowania na rzecz zrównoważonego rozwoju (SDGs). Pula nagród 30 tys. PLN!

Program stypendialny GFPS-Polska

Program stypendialny Stowarzyszenia GFPS-Polska do Niemiec w semestrze letnim 2018/2019.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie