Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XX Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2014

konkurs_siemens_plakat 

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

 

I.

 1. W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace
  z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim
  z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:
 • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,
 • elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
 • automatyka,
 • transport szynowy,
 • inżynieria biomedyczna.

 

 1. Ponadto przyjmowane będą prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagające dziedziny wymienione w ust.1 powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych prac są ich walory aplikacyjne.

 

II.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:

 1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.

 

 1. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie
  i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Beneficjentami Nagrody promocyjnej mogą być autorzy prac doktorskich lub habilitacyjnych zrealizowanych w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających edycję Konkursu. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000, – PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie równe części.

 

III.

 1. Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:
 • wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych w pkt I ppkt 1 ogłoszenia Konkursu, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej,
 • rady wydziałów szkół wyższych,
 • rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo – badawczych,
 • rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk,
 • członkowie Jury.

 

 1. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2015 roku.

 

IV.

 1. Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu.

 

 1. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku.

 

 1. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.

 

 1. Wnioski składa się w sekretariacie Jury Konkursu:

 

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Siemensa”

 

Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udziela Sekretarz Jury,
Pani Joanna Kuźmicz, e-mail: lp.ud1519502621e.wp.1519502621tker@1519502621zcimz1519502621ukj1519502621, tel: 22 234 75 10.

 

data publikacji: 20-02-2015    edycja: 02-03-2015

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja „DZIEDZICTWO dla PLANET EARTH 2018&#...

Politechnika Krakowska została zaproszona do objęcia patronatem 20 Edycję Międzynarodowej konferencji "DZIEDZICTWO dla PLANET EARTH 2018" (Florencja, Marzec 2018), której głównym organizatorem jest Fondazione Romualdo Del Bia

Konkurs International VELUX Award

Uwaga studenci architektury! Rejestracja do konkursu International VELUX Award tylko do końca marca! Już niewiele czasu zostało do zakończenia rejestracji w VIII edycji konkursu IVA 2018. Firma VELUX serdecznie za

Konkurs o przyznanie Stypendium Twórczego SARP

Konkurs o przyznanie Stypendium Twórczego SARP Kraków im. profesora Bohdana Lisowskiego dla szczególnie uzdolnionych studentów wydziałów architektury krakowskich uczelni wyższych.

Oferta pracy

Szukamy osób zainteresowanych zdobywaniem doświadczenia zawodowego w projektach organizacji ruchu drogowego.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie