WYSTAWA ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI SZTUK

Wystawa dyplomów magisterskich Wydziału Architektury w Pałacu Sztuki w Krakowie dobiegła już końca.  Wpisując się w misję gospodarza i właściciela Pałacu Sztuki – Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych – instytucji, która powstała w celu promocji nowej sztuki i młodych artystów, podjęto chęć przybliżenia szerokim kręgom odbiorców, dość hermetycznej sztuki, jaką jest projektowanie architektury. Powszechnie znane są dzieła architektury zbudowanej – zabytki, landmarki, ikony miast i miejsc, weduty z obrazów, czy zdjęcia z albumów. Natomiast sam proces kreacji architektury, zamknięty jest w pracowniach architektonicznych i rzadko udostępniany w postaci wystawienniczej. Niejednokrotnie współczesna architektura zadziwia nas głównie śmiałością konstrukcji, nowatorstwem użytych technologii, czy tylko sprawnością techniczną. Mało kto zastanawia się nad rolą samego architekta, jego wkładem intelektualnym jako autora projektu, nad motywami jego decyzji, nad zakresem uwarunkowań związanych z miejscem lokalizacji, nad ilością obiektywnych ograniczeń, nad zastanymi na projektowanym miejscu potrzebami lokalnymi, a nawet ich subiektywizmem, w końcu nad motywacją wyborów możliwych rozwiązań.
Czasem wydawać by się mogło, że projektowaniem formy architektonicznej kieruje czysta fantazja architekta, ale i wtedy rzadko przypisujemy tej wizji rangę w pełni artystyczną, a całości dzieła wymiar humanistyczny – zazwyczaj szukamy poprawności rzemieślniczej i racjonalnych uzasadnień.
Tymczasem obok wartości utylitarnych, jakie architekturze są w oczywisty sposób narzucone, bowiem służyć ma zawsze swojemu podmiotowemu użytkownikowi, musi też posiadać walory sztuki, aby nie tylko cieszyć oczy nowopowstającymi atrakcyjnymi obiektami, ale żeby ułatwiać zmieniające się życie, przybliżać i oswajać zdobycze nauki i techniki, edukować i zabezpieczać człowieka, a w końcu chronić i uszlachetniać środowisko.
Czynnymi odbiorcami sztuki są stali bywalcy artystycznych galerii i uczestnicy życia kulturalnego. Biernym odbiorcą architektury jest każdy jej mieszkaniec i użytkownik. Aby zyskać większe zrozumienie sztuki i wykształcić odczuwanie jej piękna, trzeba intensywniej i nieobojętnie z nią obcować. Temu właśnie służyć ma rozpoczynający się cykl wystaw, corocznie prezentowanych, prac mistrzowskich naszych absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, pod stałym tytułem ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI SZTUK. Ma zobrazować zakres podejmowanych do rozwiązania problemów, rzeczywiste sytuacje poddane projektowej interwencji, mistrzostwo prezentowanych wirtualnych propozycji oraz ich walory użyteczności, sprawność warsztatową i walory artystyczne. Wystawy powinny dać możliwość stworzenia platformy porozumienia i dyskusji wzbogacających doświadczenie obu stron: projektantów, dydaktyków i odbiorców, potencjalnych użytkowników. Mamy nadzieję na żywe zainteresowanie i konstruktywne uczestnictwo w każdym wydarzeniu, jakim jest powstawanie nowego projektu i cały proces inwestycyjny budowanej architektury.

Kurator wystawy – dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia

 Wernisaż odbył się 29.01.2015 roku o  godzinie 17.45, wystawa trwała do 15.02.2015

data publikacji: 24-02-2015    edycja: 03-03-2015

Aktualności

Uwaga studenci 2 roku WA PK

Studia w College Of Architecture & Design University Of Tennessee, USA.

Konferencja

Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów MIASTO DLA LUDZI. 9-10 listopada 2018, Wrocław.

Stypendium na udział w Student and Early Career Conference 2018

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł.

Konkursu o nagrodę HOCHTIEF POLSKA dla najlepszej pracy dyplomowej

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu architektury i budownictwa organizowany przez Fundację SAPERE AUSO przy wsparciu finansowym HOCHTIEF POLSKA S.A.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie