Konkurs

Tytuł konkursu

Projekt urbanistycznego zagospodarowania terenów Wolnych Torów w Poznaniu

 Plakat konkursu Wolne Tory

Preambuła Regulaminu Konkursu

„Niniejszy konkurs stanowi wspólną inicjatywę Miasta Poznań oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. Dostrzegając znaczenie obszaru tzw. Wolnych Torów dla rozwoju Poznania oraz mając na uwadze oczekiwania społeczne mieszkańców miasta wobec tego terenu, a także konieczność wyważenia interesu publicznego i prywatnego w zagospodarowaniu wspomnianej przestrzeni, obie Strony zdecydowały się zaangażować finansowo i organizacyjnie w przeprowadzenie przedmiotowego postępowania. W założeniu Stron formuła konkursu umożliwi poznanie wizji zagospodarowania terenu Wolnych Torów uznanych specjalistów w dziedzinie architektury i planowania przestrzeni, co pozytywnie wpłynie na przyszłą jakość tego terenu.”

 

Organizatorzy Konkursu – Miasto Poznań i Polskie Koleje Państwowe SA, zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania Terenów Wolnych Torów w Poznaniu.

 

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania programowo – przestrzennego dla Terenów Wolnych Torów, jako nowej dzielnicy miasta, proponującego przede wszystkim funkcjonalną sprawność nowego kompleksu urbanistycznego w strukturze miasta i metropolii poznańskiej.

 

Terminarz Konkursu

Ogłoszenie Konkursu  – 6 marca 2015r.

Ostateczny termin składania pytań dot. Regulaminu – 20 marca 2015r.

Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu – 27 marca 2015r.

Ostateczny termin składania Wniosków – 31 marca 2015r.

Poinformowanie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w Konkursie –  do 10 kwietnia 2015r.

Ostateczny termin składania pytań przez Uczestników I Etapu – 17.04.2015r.

Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu – 24.04.2015r.

Ostateczny termin składania prac konkursowych w I Etapie – 30 czerwca 2015r.

Rozstrzygnięcie I Etapu wraz z zaproszeniem

wybranych Uczestników do II Etapu Konkursu  – do 15 lipca 2015r.

Ostateczny termin składania prac konkursowych w II Etapie – 15 października 2015r.

Ogłoszenie wyników Konkursu (rozstrzygnięcie II Etapu),

dyskusja i otwarcie wystawy prac konkursowych – do 30 października 2015r.

 

Nagrody

I   Nagroda 171 000 złotych (brutto)
II Nagroda 111 000 złotych (brutto)
III Nagroda 71 000 złotych (brutto)
Wyróżnienie 31 000 złotych (brutto)
Wyróżnienie 31 000 złotych (brutto)
Wyróżnienie 31 000 złotych (brutto)

 

 

Regulamin Konkursu

dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400 do 31.03.2015r. w sekretariacie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

 

Informacje o Konkursie na stronie www.poznan.pl/wolnetory

 

Kontakt

Korespondencja pocztą na adres:

Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Poznania, 61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17

Korespondencja pocztą elektroniczną na adres e-mail: lp.n1519502602anzop1519502602.mu@a1519502602u1519502602

Kontakt telefoniczny na nr: +48 61 878 55 24

Kontakt fax nr: +48 61 878 55 28

 

Język konkursu: polski

data publikacji: 12-03-2015    edycja: 20-03-2015

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja „DZIEDZICTWO dla PLANET EARTH 2018&#...

Politechnika Krakowska została zaproszona do objęcia patronatem 20 Edycję Międzynarodowej konferencji "DZIEDZICTWO dla PLANET EARTH 2018" (Florencja, Marzec 2018), której głównym organizatorem jest Fondazione Romualdo Del Bia

Konkurs International VELUX Award

Uwaga studenci architektury! Rejestracja do konkursu International VELUX Award tylko do końca marca! Już niewiele czasu zostało do zakończenia rejestracji w VIII edycji konkursu IVA 2018. Firma VELUX serdecznie za

Konkurs o przyznanie Stypendium Twórczego SARP

Konkurs o przyznanie Stypendium Twórczego SARP Kraków im. profesora Bohdana Lisowskiego dla szczególnie uzdolnionych studentów wydziałów architektury krakowskich uczelni wyższych.

Oferta pracy

Szukamy osób zainteresowanych zdobywaniem doświadczenia zawodowego w projektach organizacji ruchu drogowego.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie