Wystawa projektów „Centrum Kultury Chasydów Polskich w Leżajsku”

„Centrum Kultury Chasydów Polskich w Leżajsku”

W lutym tego roku w Muzeum Ziemi Leżajskiej zostały zaprezentowane  prace studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Projekty studialne pt. „Centrum Kultury Chasydów Polskich w Leżajsku” powstały w Pracowni Architektury Społeczno – Usługowej A24 pod kierownictwem dr hab. inż. arch. Kazimierza Butelskiego. Od 10 marca do końca kwietnia 2015 roku nagrodzone prace można oglądać w krakowskim Muzeum Galicja.

Projekt zakładał znalezienie form przestrzennych dla aktywności społecznej związanej z dorocznymi pielgrzymkami do grobu Elimelecha Weissbluma, uznanego przez społeczność Chasydów Cadyka z Leżajska. Jednocześnie należało zaprojektować wielofunkcyjną przestrzeń służącą prezentacji kultury Chasydów, która w ciągu roku będzie mieć zastosowanie także na potrzeby lokalnej społeczności Leżajska. Temat ten był również przedmiotem projektu dyplomowego dla wybranej grupy siedemnastu studentów, czego efektem były ciekawe i różnorodne koncepcje architektoniczne. Otwarcie wystawy uświetnił swoją obecnością Prezydent Miasta Leżajsk oraz Główny Architekt Miasta. Jury w składzie: Przewodniczący: Andrzej Chmura – Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej, dr hab. Michał Galas – Kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr inż. arch. Piotr Lewicki – Architekt z biura Projektów Lewicki Łatak oraz dr inż. arch. Rafał Zawisza – Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dokonało oceny prac i przyznało na uroczystej gali 6 wyróżnień oraz
3 nagrody główne dla projektów:

I Nagroda: Adam Łyko,

II Nagroda: Piotr Łatak,

III Nagroda: Iwona Pawlak i III Nagroda Równorzędna: Damian Strug,

Wyróżnienia otrzymali: Paulina Bienias, Ortiz Beltran, Karolina Czekaj,
Filip Lotko, Marta Mazur, Małgorzata Petelenz.

Otwarciu krakowskiej wystawy towarzyszyła dyskusja na temat „Nie tylko pamięć – Architektura żydowska we współczesnej Polsce”.
W debacie udział wzięli: dr hab. Michał Galas z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski i dr inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak z Pracowni Architektury Społeczno – Usługowej A24 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Dyskusję prowadziła dr Edyta Gawron z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W zadanie prowadzone przez Pracownię Architektury Społeczno – Usługowej A24 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zaangażowany był między innymi Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Muzeum Galicja. Formy tej współpracy realizowane są od sformułowania wytycznych projektowych i zaproponowania lokalizacji dla wybranego tematu, aż po organizację wystawy i ocenę przedstawionych przez studentów propozycji projektowych. Realizowana metoda dydaktyczna polega na opracowywaniu projektów w małych miastach, w celu zapoznania studentów ze specyfiką wprowadzania nowych form architektonicznych w zastane środowisko kulturowe. Stąd niezwykle cenne jest nawiązywanie współpracy uczelni ze społecznościami lokalnymi i współdziałanie przy realizacji projektu. Te studialne prace mogą mieć dla miasta znaczenie przy podejmowaniu w przyszłości decyzji lokalizacji obiektów użyteczności publicznej i ich wpływu na strukturę przestrzenną miasta. Mogą one także sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi i wzmocnieniu potencjału ekonomicznego miasta pokazując możliwości, jakie niesie współczesna architektura. Dla studentów zaś nauka ta jest bezcenna ukazując im różnorodność i bogactwo polskiej kultury.

data publikacji: 15-04-2015    edycja: 15-04-2015

Aktualności

Uwaga studenci 2 roku WA PK

Studia w College Of Architecture & Design University Of Tennessee, USA.

Konferencja

Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów MIASTO DLA LUDZI. 9-10 listopada 2018, Wrocław.

Stypendium na udział w Student and Early Career Conference 2018

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł.

Konkursu o nagrodę HOCHTIEF POLSKA dla najlepszej pracy dyplomowej

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu architektury i budownictwa organizowany przez Fundację SAPERE AUSO przy wsparciu finansowym HOCHTIEF POLSKA S.A.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie