WYSTAWA „FROM SCRIPT TO GRAPHIC”

 

W poniedziałek 11.05.2014 o godzinie 17.00 w Galerii GIL PK odbył się wernisaż wystawy zbiorowej FROM SCRIPT TO GRAPHIC, na którym zaprezentowano parametryczne grafiki wygenerowane z użyciem języka Processing. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Artystyczno-Programowej Galerii GIL prof. art. rzeźbiarz Stefan Dousa oraz opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Imago dr inż. arch. Farid Nassery. Ideę wystawy oraz instalacji przedstawili przewodniczący Koła Paweł Sikorski i Dominika Chmiest. Pokazano także instalację interaktywną wykorzystującą Processing i controler Kinect jako platformę do działań angażujących publiczność w tworzenie sztuki. Wernisaż zgromadził licznych studentów, pracowników naukowych, a także gości spoza WA PK.

Prace powstały w ramach regularnych zajęć oraz warsztatów z podstaw programowania w języku Processing prowadzonych przez Pawła Sikorskiego zorganizowanych w ramach Studenckiego Koło Naukowego Imago działa przy Zakładzie Geometrii Wykreślanej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej A-43 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W zajęciach uczestniczyli studenci  z każdego stopnia studiów. Na wystawie swoje prace, w formie wydruków wielkoformatowych, zaprezentowali studenci z SKN Imago: Maciej Bajor, Dominika Chmiest, Patrycja Domek, Teodor Michalski, Monika Piguła, Ola Prawda, Paweł Sikorski, Michał Szczepanik, Dawid Zając oraz mgr Paweł Świderski z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Processing jest to język programowania, a  także zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) stworzone z  myślą o uproszczeniu i upowszechnieniu programowania w kręgach artystycznych. Powstał on w 2001 roku i obecnie jest nadal dynamicznie rozwijany przez fundatorów: Bena Fry’a, Caseya Reasa oraz Daniela Shiffmana. Grafika generowana jest poprzez stworzenie kodu programu. W takim podejściu, wyjątkowo specyficznym w stosunku do klasycznego procesu twórczego, praca powstaje jako idea w wyobraźni autora i dopiero po zapisaniu jej w sztywnych ramach języka komputerowego ukazuje się oczom twórcy. Zapis językiem maszynowym zjawisk plastycznych rodzi wiele pytań oraz otwiera nowe możliwości. Skrypty opisują całe systemy wizualne, a prezentowane prace to arbitralny i autorski wybór spośród wielu wygenerowanych wariantów. Skrypty stworzono korzystając z różnorodnych technik, algorytmów i podejść programowania. Ich wspólnym mianownikiem jest matematyka przełożona na język plastyczny. Za wygenerowanie prezentowanych na wystawie grafik odpowiedzialne są kody źródłowe skryptów. Ich logika zdradza mechanizmy, które doprowadziły do powstania właśnie takich form plastycznych. Paweł Sikorski wykorzystał geometrię analityczną do uzyskania linii dzielących obszar, które zagęszczał wykorzystując funkcje rekurencyjne.  Monika Piguła w swoim kodzie zapisała generator form 3D. Jej obrazy zbudowane z tysięcy małych prostopadłościanów układają się w piętra, piętra w wieże, a wieże w miasto o ortogonalnej siatce. Formy stworzone przez Macieja Bajora zdeterminowały funkcje Perlin Nosie. Michał Szczepanik stworzył kod, który zapisuje w formie plastycznej utwory muzyczne. Dokonuje tego poprzez analizę dźwięków, na podstawie których dobiera odpowiednią barwę i wielkość kształtów, układając je tak, jak zapis muzyki na płycie gramofonowej. Teodor Michalski i Dominika Chmiest posłużyli się symulacjami agentów do stworzenia swoich prac. Ich komputerowe szkice prezentowały zachowanie tysięcy punktów-agentów, które poruszając się w zaprogramowany sposób tworzyły obraz.

Serdecznie zapraszamy do wirtualnej galerii FROM SCRIPT TO GRAPHIC

data publikacji: 27-04-2015    edycja: 02-06-2015

Aktualności

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Konkursy

Dwa konkursy kierowane do studentów oraz młodych projektantów i architektów.

Special offer!!! BA Degree Studies in Architecture in English 2017/20...

Oferta specjalna!!! Studia I stopnia w języku angielskim. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej uruchamia od 1 października 2017 (rok akad. 2017/18) studia I stopnia na kierunku Architektura w języku angielskim dla

III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w dniach 24-25 listopada 2017 roku organizuje III Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (IX Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych).

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie