DZIEWIĄTA EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZEGO STUDENTA WYDZIAŁU

KONKURS STOWARZYSZENIA BUDOWNICZYCH DOMÓW I MIESZKAŃ NA NAJLEPSZEGO STUDENTA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ – 2015 ROK

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań (www.sbdim.pl) z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamiennej 19, przy współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1.

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu jednoetapowego dla studentów 2 roku studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, w którym warunkiem dopuszczenia do udziału jest odpowiednio wysoka średnia ocen z przedmiotów projektowych i z budownictwa za I stopień oraz dwa semestry II stopnia studiów.

Przedmiotem konkursu jest wyróżnienie najlepszych studiujących studentów na kierunku Architektura Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a jego celem jest promocja i podnoszenie poziomu projektowania architektonicznego budynków i zespołów mieszkaniowych.

Zadaniem konkursu jest podnoszenie jakości nauczania i własnego rozwoju studentów oraz podnoszenie motywacji do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu zagadnień związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Ogłoszenie wyników konkursu odbywa się podczas konferencji prasowej towarzyszącej Krakowskiej Giełdzie Domów i Mieszkań.

W roku bieżącym uroczyste wręczenie dyplomu i nagrody w wysokości 5000 zł ufundowanej – już po raz dziewiąty – przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań dla najlepszego studenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nastąpiło w dniu 16 maja podczas konferencji prasowej 110. Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań. Nagrodę tę otrzymała studentka 2 roku studiów II stopnia Pani Patrycja Słowik,  która uzyskała najwyższą średnią za cały okres studiów (4,93) oraz najwyższą średnią z przedmiotów projektowych i budownictwa (5,0). Nagrodę wręczyli: Prezes SBDiM Tytus Misiak, Przewodnicząca Sądu Konkursowego dr hab. inż. arch. Anna Kantarek oraz Prodziekan WA PK dr inż. arch Rafał Zawisza. Następnie Laureatka nagrody Pani Patrycja Słowik przedstawiła swoje dotychczasowe osiągnięcia projektowe podczas krótkiej prezentacji multimedialnej.

 


DZIEWIĄTA EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZEGO STUDENTA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

 

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań docenia najlepszych młodych architektów – studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – organizując Konkurs, którego celem jest promocja wiedzy dotyczącej projektowania budownictwa mieszkaniowego oraz podnoszenie motywacji do samodzielnej pracy.

 

Zarząd SBDiM, mając świadomość, że przyszłość i jakość budownictwa zależy w dużej mierze również od dobrze wykształconej kadry architektów i planistów, podjął się w 2007 roku organizacji Konkursu, którego celem jest promocja wiedzy dotyczącej projektowania budownictwa mieszkaniowego, podnoszenie jakości nauczania i własnego rozwoju studentów. Najlepsi studenci wyłaniani są poprzez porównanie średnich wartości z czterech lat studiów, z przedmiotów: projektowanie, budownictwo oraz projektowanie architektury mieszkaniowej.

 

W tym roku Stowarzyszenie już po raz dziewiąty doceniło talent i pracowitość liderów wśród studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i przyznało nagrodę finansową w wysokości pięciu tysięcy złotych Patrycji Słowik, która okazała się wybitną studentką, osiągając w trakcie studiów najwyższą średnią z wszystkich przedmiotów na poziomie 4,93 oraz najwyższą średnią z przedmiotów projektowych i budownictwa – 5,00!

Uroczyste wręczenie dyplomu i nagrody finansowej ma miejsce właśnie podczas sobotniej konferencji prasowej towarzyszącej aktualnej, 110. Krakowskiej Giełdzie Domów i Mieszkań.

 

Tegoroczna Laureatka w dzieciństwie marzyła o zawodzie lekarza. Jednak z wiekiem zmieniła zainteresowania na artystyczne. Uwielbiała śpiewać, grać na fortepianie, a także rysować, malować, tworzyć formy przestrzenne. Pomysł studiowania architektury dojrzewał w jej głowie dość długo, ale profil klasy matematyczno-fizyczno-informatyczny w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie wybrała już z myślą o przyszłych studiach. Później zaczęła uczęszczać na zajęcia z rysunku oraz historii sztuki, co znacznie pomogło jej dostać się na wymarzony kierunek. Jak sama twierdzi, w czasie studiów największy problem miała z przedmiotami, które nawiązywały do historii. Uważa, że zdecydowanie większy nacisk, niż obecnie, powinno się kłaść na przedmioty ścisłe, gdyż nie bez kozery po studiach architektonicznych otrzymuje się tytuł inżyniera. Osobiście popiera też tezę, że architekt to ostatni humanista.

Dyplom inżynierski – „Adaptacja Młyna Szancera w Tarnowie na Wytwórnię Talentów” przygotowała pod nadzorem swojego promotora prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki, (współpromotor dr inż. arch. Barbara Zin) uzyskując wynik bardzo dobry i z wyróżnieniem obroniła go w 2014 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków.

Obecnie pracuje nad projektem dyplomowym, który w znacznej mierze dotyka problemu adaptacyjności miasta jako procesu. Część ideowa projektu ma brać udział w prestiżowym konkursie dla młodych architektów i urbanistów EUROPAN 13. Chciałaby aby jej praca dyplomowa była czymś na kształt „architektonicznego credo”.

Ta młoda, utalentowana studentka architektury ma już na swym koncie wiele nagród i wyróżnień w konkursach, z których najbardziej ceni sobie Nagrodę Prorektora Politechniki Krakowskiej za projekt architektoniczno-urbanistyczny jednorodzinnego zespołu mieszkaniowego w konkursie studenckim na Osiedle Jutra 2012. Brała też udział w prestiżowych konkursach międzynarodowych Europan E12 w 2013 oraz studenckim Velux 2014. Otrzymała wyróżnienie w IV edycji konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego.  Zdobyła II nagrodę w konkursie na Instytut Adama Mickiewicza w Beirucie 2015.

Ponadto reprezentowała Politechnikę Krakowską na Festiwalu Nauki w 2011 oraz uczestniczyła w obozach naukowych SKN „Podole” na Huculszczyźnie i na Ukrainie, organizowanych wspólnie z Uniwersytetem w Stanisławowie, a także w międzynarodowych warsztatach architektonicznych Data Flow w Krakowie 2014.

Swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywała podczas praktyk w firmach: F11, VIP Construction – AP Pracownia Projektowa oraz w pracy, w Biurze Architektury Stosowanej i w Miastologii. Samodzielnie wykonała też kilka zleceń z zakresu architektury wnętrz.

 

W ocenie Patrycji architekt to osoba, która po dokonaniu odpowiedniej diagnozy, leczy przestrzeń, stara się jej pomóc z myślą o przyszłości, a także o tym co było wcześniej. Jej “architektonicznym marzeniem” jest kreowanie ekonomicznych, ergonomicznych i zoptymalizowanych przestrzeni, które będą odpowiadały na potrzeby teraźniejszych użytkowników, ale dzięki swojej elastyczności będą również mogły dostosować się do zmian wynikających z upływu czasu. Nie znosi architektury wyrwanej z kontekstu i tożsamości miejsca. Dlatego też jednym z jej ulubionych architektów jest laureat Nagrody Pritzkera – Peter Zumthor, który w swojej książce pt. “Myśleć architekturą” porusza kwestię emocji związanych z doświadczaniem architektury. Jego architektura wyrasta z kontekstu, jest bardzo szczera i takie właśnie podejście przemawia do niej najbardziej.


data publikacji: 03-06-2015    edycja: 30-09-2015

Aktualności

Uwaga studenci 2 roku WA PK

Studia w College Of Architecture & Design University Of Tennessee, USA.

Konferencja

Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów MIASTO DLA LUDZI. 9-10 listopada 2018, Wrocław.

Stypendium na udział w Student and Early Career Conference 2018

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł.

Konkursu o nagrodę HOCHTIEF POLSKA dla najlepszej pracy dyplomowej

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu architektury i budownictwa organizowany przez Fundację SAPERE AUSO przy wsparciu finansowym HOCHTIEF POLSKA S.A.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie