Warsztaty studenckie w ramach 15. Biennale Architektury w Wenecji

 

UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIA: RAPORT POLSKICH STUDENTÓW

Warsztaty studenckie w ramach 15. Biennale Architektury w Wenecji

Miesięcznik „ARCHITEKTURA-murator” i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zapraszają studentów do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się w dniach 12-17 września 2016r., podczas 15. Biennale Architektury w Wenecji. Temat warsztatów – UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIA: RAPORT POLSKICH STUDENTÓW.

Chcielibyśmy, żeby ci, którzy przyjdą na XV Międzynarodową Wystawę Architektury, zobaczyli udane przedsięwzięcia, o których warto opowiedzieć, i wyjątkowe przypadki, którymi warto się podzielić (…)” – mówi Alejandro Aravena, dyrektor XV Biennale Architektury w Wenecji. Przewodniczący Biennale Paolo Baratta dodaje: „pora na Biennale, które będzie poświęcone zgłębieniu granic realizacji ukazujących witalność architektury” i podkreśla rolę najmłodszego pokolenia architektów oraz szeroki udział studentów architektury.

Idąc za tą myślą redakcja miesięcznika „Architektury-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie organizują wyjątkowe warsztaty studenckie. Polegać one będą na przeprowadzeniu ankiety we wszystkich pawilonach narodowych i zebraniu informacji o architekturze w każdym z krajów.

Główne pytania to między innymi:

  1. Co się wydarzyło w Pana kraju w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie wydarzenie, nurt, budowa w Pana kraju można uznać za przykład Udanego Przedsięwzięcia?
  2. Jakie wyzwania w architekturze stoją przed Pana krajem w następnych latach?

Odpowiedzi posłużą wyciągnięciu wniosków w ramach otwartej dyskusji publicznej w trakcie trwania Biennale i zostaną podsumowane w trakcie konferencji w Krakowie.

Dzięki warsztatom polscy studenci zyskają unikalne doświadczenie w międzynarodowej współpracy oraz zdobędą szeroką wiedzę na temat najważniejszych wyzwań współczesnej architektury na świecie. Dodatkowo Polska pokaże się jako państwo, które potrafi jednoczyć różne kraje i inicjatywy oraz działać na rzecz wspólnego dobra.


Informacje o wydarzeniu

Temat: UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIA: RAPORT POLSKICH STUDENTÓW

Forma: warsztaty studenckie zakończone publiczną dyskusją

Termin: 12.09.2016-17.09.2016

Organizatorzy: miesięcznik „Architektura-murator” (http://architektura.muratorplus.pl/), Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (http://mck.krakow.pl/)

Uczestnicy: 20 osób, w tym: Ewa P. Porębska (inicjatorka wydarzenia), Beata Tylec (koordynator), Maciej Siuda (tutor), Agata Twardoch (tutor), Michał Wiśniewski (tutor) i 15 studentów.

Więcej informacji na temat warsztatów: http://www.success-stories.pl/

Informacje o zgłoszeniach: http://architektura.muratorplus.pl/success-stories-and-now-challenges/entry-form/

data publikacji: 06-06-2016    edycja: 06-06-2016

Aktualności

UCZELNIA SAMORZĄD BIZNES 2018 – Wystawa Projektów Studenckich

Galeria Politechniki Krakowskiej oraz Wydział Architektury PK zapraszają na otwarcie wystawy projektów studenckich Uczelnia Samorząd Biznes 2018 w dniu 15 maja 2018 o godz. 11.00.

Warsztat pisania pracy dyplomowej – szkolenie dla studentów PK

Biblioteka PK organizuje szkolenie dla studentów PK I-III roku dotyczące przygotowania pracy dyplomowej pt. „Warsztat pisania pracy dyplomowej”.

Uczelniana Sesja Kół Naukowych Wydziału Architektury – 20 kwi...

Zapraszamy na Uczelnianą Sesję Kół Naukowych Wydziału Architektury - 20 kwietnia 2018.

Wakacyjny staż studencki VELUX w Danii

Wakacyjny staż studencki VELUX w Danii

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie