Special offer!!! BA Degree Studies in Architecture in English 2017/2018

Special offer!!!

BA Degree Studies in Architecture in English 2017/2018

Oferta specjalna!!!

Studia I stopnia w języku angielskim.

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej uruchamia od 1 października 2017 (rok akad. 2017/18) studia I stopnia na kierunku Architektura w języku angielskim dla jednej grupy dziekańskiej, jako ofertę specjalną adresowaną głównie do studentów zagranicznych.

Program studiów BA in Architecture in English zawiera te same treści merytoryczne co program w języku polskim i tym samym posiada akredytacje krajowe – Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz zagraniczne – Royal Institute of Bristish Architects. Natomiast realizacja programu będzie się odbywała w całości w nowej formie zintegrowanego systemu blokowego – analogicznie do systemu modułowego stworzonego dla studiów II stopnia Master’s Degree Studies in Architecture in English – prowadzonego przez kadrę dydaktyczną z WA PK w kooperacji z wykładowcami z zagranicy.

Rejestracja na studia on-line otwarta jest do 30.08.2017 r., kod:  AA-7.

Wymagania dla kandydatów:

– świadectwo maturalne;

– potwierdzenie znajomości języka angielskiego (ocena na świadectwie maturalnym lub certyfikat zgodnie z ogólnymi wymogami);

– list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem.

Opłata za semestr – 2500 Euro

Zapraszamy do studiowania Architektury w Krakowie w języku angielskim.

data publikacji: 01-08-2017    edycja: 01-08-2017

Aktualności

ZAWODOWA PRAKTYKA PROJEKTOWA PRZY WSPARCIU MPOIA

Zapraszamy studentów Wydziału Architektury do zgłaszania swoich portfolio w celu nawiązania współpracy z biurami architektonicznymi i odbycia obowiązkowej praktyki projektowej.

Uwaga studenci 2 roku WA PK

Studia w College Of Architecture & Design University Of Tennessee, USA.

Konferencja

Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów MIASTO DLA LUDZI. 9-10 listopada 2018, Wrocław.

Stypendium na udział w Student and Early Career Conference 2018

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie