XXIV konferencja naukowa z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej

Zapraszamy na XXIV konferencję naukową z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej w dniach 19-20 października 2017. Konferencja jest organizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej <http://www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl> * z Sekcją Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.  Konferencja wpisuje się cykl wydarzeń związanych z ustanowionym inicjatywą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – 20 października – Dniem Krajobrazu.

Tematyka konferencji „Sacrum w komponowanej przestrzeni” dotyczyć będzie zjawiska sacrum występującego zarówno w tkance terenów zabudowanych miast i wsi jak i w strefach otwartych krajobrazów komponowanych, odwołując się do antropologii, teologii i eschatologii. – *Jako przykłady sacrum przywołać można zespoły klasztorne, cmentarne, miejsca kultu, kalwarie, aleje jak również elementy jednostkowe w postaci miejsc tragedii, pamięci, kapliczek. Wszystkie one wpływają na pełniejszy odbiór krajobrazów *- wyjaśniają organizatorzy. -* Sacrum wydobywane jest często przy realizacji współczesnych rozwiązań, które mogą uczytelniać tożsamość miejsca. Zjawisko to, oparte jest na wierze, pamięci wydarzeń historycznych, jak również jako miejsca wykreowane kulturowo.* Konferencja jest zaproszeniem do prezentacji rozważań nad zagadnieniem związanym z sacrum, poprzez wymianę doświadczeń studialnych, koncepcyjnych i realizacyjnych. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z zakresu historii sztuki ogrodowej, dendrologii stosowanej, projektanci architektury krajobrazu oraz przedstawiciele urzędów.

Udział w konferencji w charakterze słuchacza jest bezpłatny, organizatorzy proszą tylko o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej <http://www.pk.edu.pl/images/news/2017/10/application_card_auditors.doc>.

Program 24. konferencji z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej i VII edycji międzynarodowej. <http://www.pk.edu.pl/images/news/2017/10/ogrodowa-program-iak-pk-2017.pdf>

Więcej informacji: Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu <http://www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl>, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155, tel.: 12 628 24 64, 608-396-220, e-mail: lp.2o1664775529@awod1664775529orgoa1664775529jcner1664775529efnok1664775529

data publikacji: 17-10-2017    edycja: 17-10-2017

Plan zajęć 2022/23

Aktualny plan zajęć 2022/23.

Konferencja ISUF 2022 Łódź Kraków 6-11.09.2022

Konferencja ISUF 2022 Łódź Kraków 6-11.09.2022

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.