Uczelniana Sesja Kół Naukowych Wydziału Architektury – 20 kwietnia 2018

Zapraszamy na Uczelnianą Sesję Kół Naukowych na Wydziale Architektury planowaną w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.00 w sali 101 przy ul. Kanoniczej 1.

Prosimy o zgłaszanie uczestników do Sekretarza Wydziałowego Studenckich Kół Naukowych dr inż. arch. Marii Lubelskiej – email: lp.ud1540271150e.kp@1540271150aksle1540271150bulm1540271150

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie poniższe elementy:

a)imię i nazwisko autora/autorów prezentacji,

b)stopień i rok studiów,

c)tytuł referatu,

d)reprezentowane koło naukowe i jego opiekuna,

e)telefon i email referenta.

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 18.04.2018 r. do godz.12.00. Harmonogram sesji zostanie przedstawiony w dniu 18.04.2018.

Referenci są zobowiązani do wcześniejszego dostarczenia materiałów, które będą prezentowane w formie komputerowej (należy je nagrać na płytę CD i dostarczyć do Sekretarza Wydziałowego Studenckich Kół Naukowych dr inż. arch. Marii Lubelskiej lub przesłać za pomocą wetransfer na adres: lp.ud1540271150e.kp@1540271150aksle1540271150bulm1540271150 do środy 18.04.2018 do godziny 12.00). Materiały dostarczone po w/w terminie nie będą mogły być zaprezentowane w formie komputerowej (względy techniczne i organizacyjne).

Materiały do druku posesyjnego należy przesyłać do dnia 10.05.2018 r. na email: lp.ud1540271150e.kp@1540271150aksle1540271150bulm1540271150 (duże pliki proszę przesyłać za pomocą wetransfer). Należy także dostarczyć wydruk referatu podpisany przez Opiekuna Koła do pokoju nr 220 budynek przy ul.Podchorążych 1.

Opiekunowie są odpowiedzialni za merytoryczną i językową formę referatów.

Z wyrazami szacunku

dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Architektury  ds. Studenckich Kół Naukowych

data publikacji: 17-04-2018    edycja: 17-04-2018

Aktualności

Zapisy na zajęcia komputerowe.

Zapisy na zajęcia z przedmiotu Techniki Komputerowe w Projektowaniu (rok I, sem 01) oraz Techniki BIM w Projektowaniu (rok II, sem 03).

Szkolenie biblioteczne dla I roku – informacja

Biblioteka PK zaprasza wszystkich studentów I roku Politechniki Krakowskiej na SZKOLENIE BIBLIOTECZNE.

Ogłoszenie SPNJO o wyborze lektoratu – studenci I roku 2018/201...

Ogłoszenie SPNJO o wyborze lektoratu - studenci I roku 2018/2019

ZAWODOWA PRAKTYKA PROJEKTOWA PRZY WSPARCIU MPOIA

Zapraszamy studentów Wydziału Architektury do zgłaszania swoich portfolio w celu nawiązania współpracy z biurami architektonicznymi i odbycia obowiązkowej praktyki projektowej.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie