Absolwentka WA laureatką Nagrody im. Tadeusza Tertila 2019 za najlepszą pracę magisterską

Z radością informujemy, że absolwentka WA PK, mgr inż. arch. Kinga Wojtanowska została laureatką tegorocznej edycji Nagród im. Tadeusza Tertila w kategorii „najlepsza praca magisterska”. Nagroda ta została ustanowiona w 2007 roku i jest przyznawana corocznie autorom najlepszych prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich o tematyce związanej z regionem tarnowskim. 

W tym roku nagrodzono dwie prace magisterskie i jedną inżynierską. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – Kinga Wojtanowska została nagrodzona w kategorii nauki techniczno-przyrodnicze za pracę magisterską pt. „Niskoenergetyczne, zrównoważone osiedle mieszkaniowe jako modelowy system kształtowania terenów podmiejskich miasta Tarnowa”, wykonaną w Zakładzie Architektury i Planowania Wsi. Promotorem pracy była Pani dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura, prof. PK, a promotorem pomocniczym dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska. 

Przedstawiona w pracy koncepcja energooszczędnej jednostki mieszkaniowej, zlokalizowanej w południowej części miasta Tarnowa, stanowi niestandardową propozycję przyszłego rozwoju terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. W dobie pogarszającego się stanu środowiska naturalnego, wyczerpywania zasobów naturalnych oraz zanikającej bioróżnorodności, zastosowane w projekcie proekologiczne i energooszczędne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz przestrzenne stanowią korzystną „eko-alternatywę” dla tradycyjnych osiedli mieszkaniowych i mogą wskazywać kierunek dla rozwoju obszarów podmiejskich miasta Tarnowa, równocześnie kładąc nacisk na szerzenie wiedzy związanej z ekologicznymi ideami.

Gala wręczenia odbyła się 30 października br. podczas uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego w tarnowskim Ratuszu. Nagrody laureatom i wyróżnionym wręczali Prezydent Miasta Roman Ciepiela i Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody pieniężne, których łączna pula wynosiła 14 tys. złotych.  

Serdecznie Gratulujemy!

 

Fot. Artur Gawle, Gazeta Krakowska

 

Nagroda Tertila Tarnow fot. Artur Gawle

Nagroda Tertila Tarnow fot. Artur Gawle

data publikacji: 18-12-2019    edycja: 18-12-2019

Aktualności

XI GRAND PRIX w narciarstwie alpejskim

Zawody o puchar Dziekana Wydziału Architektury, 17.02.2019, godz. 14.00

POLSKO-CHIŃSKI KONKURS ART & DESIGN COMPETITION 2020 „MIND &...

Międzynarodowy konkurs artystyczno-projektowy w ramach Chińsko – Polskiego Konsorcjum Uniwersyteckiego (SPUC).

Odszedł wybitny architekt i teoretyk Profesor Antonio Monestiroli, do...

Odszedł wybitny architekt i teoretyk Profesor Antonio Monestiroli, doctor honoris causa Politechniki Krakowskiej.

2020 Conference on Engineering and Architecture Design Education

2020 Conference on Engineering and Architecture Design Education (EADE-2020) will take place at Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland, between 15 and 19 June 2020.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie