Absolwentka WA laureatką Nagrody im. Tadeusza Tertila 2019 za najlepszą pracę magisterską

Z radością informujemy, że absolwentka WA PK, mgr inż. arch. Kinga Wojtanowska została laureatką tegorocznej edycji Nagród im. Tadeusza Tertila w kategorii „najlepsza praca magisterska”. Nagroda ta została ustanowiona w 2007 roku i jest przyznawana corocznie autorom najlepszych prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich o tematyce związanej z regionem tarnowskim. 

W tym roku nagrodzono dwie prace magisterskie i jedną inżynierską. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – Kinga Wojtanowska została nagrodzona w kategorii nauki techniczno-przyrodnicze za pracę magisterską pt. „Niskoenergetyczne, zrównoważone osiedle mieszkaniowe jako modelowy system kształtowania terenów podmiejskich miasta Tarnowa”, wykonaną w Zakładzie Architektury i Planowania Wsi. Promotorem pracy była Pani dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura, prof. PK, a promotorem pomocniczym dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska. 

Przedstawiona w pracy koncepcja energooszczędnej jednostki mieszkaniowej, zlokalizowanej w południowej części miasta Tarnowa, stanowi niestandardową propozycję przyszłego rozwoju terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. W dobie pogarszającego się stanu środowiska naturalnego, wyczerpywania zasobów naturalnych oraz zanikającej bioróżnorodności, zastosowane w projekcie proekologiczne i energooszczędne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz przestrzenne stanowią korzystną „eko-alternatywę” dla tradycyjnych osiedli mieszkaniowych i mogą wskazywać kierunek dla rozwoju obszarów podmiejskich miasta Tarnowa, równocześnie kładąc nacisk na szerzenie wiedzy związanej z ekologicznymi ideami.

Gala wręczenia odbyła się 30 października br. podczas uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego w tarnowskim Ratuszu. Nagrody laureatom i wyróżnionym wręczali Prezydent Miasta Roman Ciepiela i Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody pieniężne, których łączna pula wynosiła 14 tys. złotych.  

Serdecznie Gratulujemy!

 

Fot. Artur Gawle, Gazeta Krakowska

 

Nagroda Tertila Tarnow fot. Artur Gawle

Nagroda Tertila Tarnow fot. Artur Gawle

data publikacji: 18-12-2019    edycja: 18-12-2019

Aktualności

Konkurs Grant of Colour 2020

3 lutego ruszyła I edycja konkursu GRANT OF COLOUR skierowanego do młodych projektantów i architektów.

Kurs Studium Fotografii

Trwa rekrutacja na wiosenną edycję kursu Studium Fotografii PK. Szczegóły na http://foto.pk.edu.pl Zapraszamy!

Projekt „Studencki Ambasador”

Na Politechnice Krakowskiej startuje projekt pn. „Studencki Ambasador”, do udziału w którym zaproszeni są wszyscy zainteresowani studenci. Od teraz każdy ma szansę zostać oficjalnym reprezentantem uczelni.

XIV edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego oraz Forum Archi...

XIV edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego oraz Forum Architektury na Targach Budma 2020

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie