Odszedł wybitny architekt i teoretyk Profesor Antonio Monestiroli, doctor honoris causa Politechniki Krakowskiej.

Odszedł wybitny architekt i teoretyk Profesor Antonio Monestiroli, doctor honoris causa Politechniki Krakowskiej.

Prof. Antonio Monestiroli*

Wybitny architekt i teoretyk Antonio Monestiroli otrzymał tytuł doctor honoris causa Politechniki Krakowskiej z rak Rektora prof. Kazimierza Furtaka. Ceremonia nadania godnosci odbyła się na posiedzeniu Senatu Akademickiego PK w dniu 21 stycznia 2011 r. w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellonskiego. Z inicjatywa nadania tytułu wystąpili profesorowie Wydziału Architektury: Dariusz Kozłowski, Maria Misiagiewicz, Wacław Seruga.

Na wniosek Rady Wydziału Architektury promotorem został prof. Dariusz Kozłowski, który wygłosił laudacje. Po otrzymaniu godności doctora honoris causa prof. Antonio Monestiroli wygłosił wykład pt. Architektura rzeczywistości

 

Dariusz Kozłowski 

Antonio Monestiroli 

To wielki honor móc przedstawić Kandydata do godności Doktora Honoris Causa Politechniki Krakowskiej. To zaszczyt i trudność zarazem: obszar dziedzin i zasług Profesora jest wielki; Profesor jest osobistością zajmującą wysoką pozycję w europejskim świecie akademickim i architektonicznym, jest intelektualistą i wybitnym twórcą, architektem łączącym twórczość i naukę – z zawodem nauczyciela akademickiego. 

Antonio Monestiroli ukończył mediolański Wydział Architektury w 1965 r. Tuż po studiach był asystentem i współpracownikiem wielkiego Aldo Rossiego, architekta i teoretyka.

Od 1970 r. naucza kompozycji architektonicznej na Wydziale Architektury Politechniki w   Mediolanie, a od 1997 na Wydziale Architektury Politechniki w Mediolanie-Bovisa. Był Dyrektorem Instytutu Projektowania Architektonicznego, członkiem Kolegium Profesorskiego studiów doktoranckich, Dziekanem Wydziału Architektury (2000-2008); także Prorektorem Politechniki Mediolańskiej. 

Poza uczelnia mediolańską nauczał na Wydziale Architektury w Peskarze. Potem był profesorem w Istituto Universitario di Architettura di Venezia, gdzie jest członkiem Kolegium Profesorskiego Dottorato di Ricerca. Był Visiting Professorem w Syracuse University w Nowym Jorku; Visiting Professorem w Instytucie Architektury – Delft University of Technology; jest Profesorem honorowym Uniwersytetu w Buenos Aires.

Jego twórczość zajmuje niekwestionowane, ważne miejsce wśród architektury współczesnej. Dziś jest obyczaj podawania dokonań twórców w ilości sztuk; choć wiemy, że sama ilość nie potwierdza ich wielkości. Tym niemniej trzeba stwierdzić, że jest to 80 projektów architektonicznych i urbanistycznych, w tym blisko 1 /4 projektów nagrodzonych w konkursach. Do najwybitniejszych dzieł Profesora w zakresie obiektów użyteczności publicznej zalicza się: Teatr w Udine, most Accademia w Wenecji, Dom starców w Galliate, Pałac Sportu w Limbiate, kościół Santa Maria di Loreto w Bergamo, Cmentarz w Vogherze – który udało się

studiować niedawno, na miejscu grupie profesorów z WA PK, nowe planetarium w Cosenzy – gdzie zrealizował swoje oryginalne założenia teoretyczne. 

Wśród licznych projektów urbanistycznych wykorzystanych w kontekstach włoskich i poza granicami Italii znajdują się: Porta Genowa w Mediolanie, nowa Politechnika w Bovisie-Mediolanie, Obszar Garibaldi-Repubblica w Mediolanie, przekształcenie terenów portowych w Patrasso, odzyskanie centrum historycznego w Salerno, rewitalizacja terenów Dworca Głównego w Pescarze. 

Wydana w 1 979 r. książka L’architettura della realta oznajmiła, że Antonio Monestiroli jest także znakomitym teoretykiem architektury. Potwierdziły to trzy edycje włoskie, wydanie hiszpańskie i greckie (2009). Inne waone dzieła teoretyczne to: Temi urbani (1 997), także angielskie wydanie (2005), La metopa e il tryglifo (2002) wydanie włoskie i angielskie (2005), Ignazio Gardella, La Scuola di Milano (2009)… Wreszcie albumowy zbiór dzieł architektonicznych: Opere, progetti, studi d’architettura (2007). 

Inne publikacje łącznie 328: pisma, badania, prezentacje projektów – ukazały sie w wiodących czasopismach o renomie światowej: „Casabella”, „l’Architecture d’aujourd’hui”, „Lotus International”, „Space Design”, „Domus”, „A+U”, „Archint”, a książki – w najlepszych wydawnictwach: Electa, Phaidon, Skira.

Antonio Monestiroli brał udział w 40 wystawach architektury, w tym 3-krotnie w Triennale di Milano, 3- krotnie w Biennale w Wenecji, w Bienal Panamericana de Architectura w Quito w Ekwadorze, ponadto Doctor honoris causa Politechniki Krakowskiej w wystawach: w Cordobie (Argentyna), Meksyku, Barcelonie, Salonikach, Atenach, Bejrucie, Chanii, Brukseli, Damaszku, Berlinie, w Delft i w Hawanie. 

Ważniejsze konferencje, seminaria, cykle wykładów poza swoja uczelnia w znaczących miejscach Europy, także w Krakowie na Politechnice Krakowskiej określa liczba 85. 

Wśród licznych, innych aktywnosci Profesora można podać: – kierowanie wydawnictwem „Quaderni di Architettura” Instytutu Projektowania Architektonicznego Politechniki Mediolanskiej (1990-1995); – był Kuratorem wystawy Il Centro Altrove. Na Triennale di Milano, Periferie e nuove centralita nelle aree metropolitane; – był członkiem zarządu Muzem Narodowego Nauki i Techniki w Mediolanie (1997-2000); – Dyrektorem Seminario V Bienal de Arquitectura Española (1999); – jest członkiem Akademii Nazionale di San Luca (od 2000); – a w 2002 r. przewodniczył pracami jury Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie, odbywającym się pod hasłem Mniej ideologii – więcej geometrii.

Początki kontaktów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z prof. Antonio Monestirolim wiążą się ze współpraca rozpoczęta w 1 994 r., w ramach programu Tempus Phare – pomiędzy Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Wydziałem Architektury PK i Uniwersytetem w Sewilli, z udziałem profesorów z Rzymu, Neapolu, Mediolanu, Las Palmas

– prowadzona przez prof. Gianugo Polesello, później Honorowego Profesora PK. Prof. Monestiroli wygłaszał tam wykłady, których nie sposób zapomnieć. Owocem tej współpracy była promocja kilkunastu doktorów z krakowskiego Wydziału Architektury. 

Współpraca Profesora z Politechnika Krakowska jest kontynuowana. Profesor Monestiroli jest stałym członkiem rad naukowych cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK – Defining of Architectural Space – ważnego wydarzenia, organizowanego wraz z Komitetem Architektury i Urbanistyki PAN, skupiającego corocznie wybitnych twórców, naukowców i dydaktyków z kraju i świata. Tu znów możemy słuchać wykładów Profesora, a potem czytać jego teksty w „Czasopiśmie Technicznym”. 

W wydawnictwie Politechniki Krakowskiej ukazała się polska wersja książki La metopa e il tryglifo pod tytułem Tryglif i metopa, dziewięć wykładów z architektury. W książce tej Antonio Monestiroli wyraża wiarę w potrzebę teorii projektowej opartej na jednolitym punkcie widzenia na architekturę, w czasach w których taki punkt widzenia zdaje się zanikać. Monestiroli stara się na nowo połączyć i kontynuować bogata tradycje architektonicznych rozpraw naukowych, tradycje oparta na racjonalnym i systematycznym rozwoju architektonicznej wiedzy. 

W 2008 r. Antonio Monestiroli przyjął Medal Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – Bene Merentibus, przyznany w uznaniu zasług profesora dla naszego środowiska – wybitnemu architektowi, teoretykowi i dydaktykowi.

 

*Fragment Zeszytu Katedry Architektury Mieszkaniowej „PRETEKST”, Nr 3/2010, D. Kozłowski (red.), Kraków 2010. 

 

data publikacji: 18-12-2019    edycja: 18-12-2019

Aktualności

Royal Institute of British Architects zaakceptował zmiany w programac...

Zmiany w programach studiów I i II stopnia kierunku Architektura zaakceptowane przez Royal Institute of British Architects.

Zaproszenie do głosowania od Dziekana WA

Dziekan Wydziału Architektury zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu nad poparciem jednej z dwóch kandydatur na Dziekana WA na kadencję 2021-2024.

Procedura opiniowania Kandydatów na Dziekana Wydziału Architektury

Procedura opiniowania Kandydatów na Dziekana Wydziału Architektury PK na kadencję 2021-2024

Bezpłatny e-kurs języka technicznego dla architektów „English...

Bezpłatny e-kurs języka technicznego dla architektów "English for Architecture"

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie