Ukazał się najnowszy zeszyt wydawnictwa – PRETEKST.

Serdecznie zapraszamy do lektury dziewiątego zeszytu wydawnictwa – PRETEKST. Prezentuje on metody i efekty nauczania architektury w Zakładzie Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej, w zakresie przedmiotów: Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne rok II, domy jednorodzinne; Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne rok 3 oraz rok 1 II stopień studiów, zespoły mieszkaniowe i domy wielorodzinne oraz także Projektowanie dyplomowe. Nauczanie zgodne z programem studiów jest uzupełniane o warsztaty i konkursy organizowane z udziałem uczestników spoza Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Konkurs studencki dla drugiego roku studiów: Architektura betonowa – Gra brył – Dom w krajobrazie, w 2018 roku, jak zazwyczaj zorganizowano wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu. Obecny numer wydawnictwa PRETEKST jest także zeszytem monograficznym prezentującym polskojęzyczne wersje pism ogłoszonych w 2018 roku na Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej, i cyklicznego wydawnictwa Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej/ Description of Architectural Space. Temat szczegółowy to: Racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury – Rationalistic or Intuitive Way to Architecture. Ostatnia część wydawnictwa, zawiera wybrane relacje i wydarzenia związane z życiem zakładu z ostatnich lat i nawet wcześniej. 

Tomasz Kozłowski

Link do zeszytu:

http://www.pretekst.arch.pk.edu.pl/pretekst/Pretekst9.pdf [1]

 

fot. Grzegorz Twardowski

data publikacji: 18-12-2019    edycja: 18-12-2019

Aktualności

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Aktywność kulturalna w środowisku akademickim – KONKURS

Aktywność kulturalna w środowisku akademickim - KONKURS

Forum Kół Naukowych – nowa inicjatywa Parlamentu Studentów RP

Forum Kół Naukowych - nowa inicjatywa Parlamentu Studentów RP

Bezpłatny kurs języka migowego dla studentów.

Bezpłatny kurs języka migowego dla studentów.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie