Laureaci III Edycji Konkursu im. Marszałka Marka Nawary

Laureatami III Edycji Konkursu im. Marszałka Marka Nawary zostali autorzy prac wykonanych w Instytucie Projektowania Miast i Regionów WAPK. Jest to konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie w Małopolsce, które dotyczą ustroju jak i działalności samorządu terytorialnego. Prace mogą również traktować o zagadnieniach szczegółowych związanych ze współpracą uczelni i samorządów jak np. problemy czy zagadnienia zlecone przez samorządy ważne w praktyce funkcjonowania tych instytucji. Organizatorzy podkreślają, że „celem Konkursu jest wyłanianie i nagradzanie osób, które wnoszą znaczący wkład intelektualny w budowanie Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa szanującego zasadę pomocniczości w stosunku do samorządu terytorialnego”. Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Dr inż. arch. Mariusz Łysień jest pracownikiem Instytutu Projektowania Miast i Regionów.

Komisja Konkursowa zadecydowała o wyróżnieniu prac:

w kategorii praca doktorska:

dr inż. arch. Mariusz Łysień za pracę doktorską pt. Związki funkcjonalno – przestrzenne miasta nad rzeką. Przykłady ośrodków o wielkości do 50 tysięcy mieszkańców; wykonaną pod opieką promotorską prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Węcławowicz – Bilskiej

oraz

w kategorii praca magisterska:

mgr inż. arch. Marta Waga i mgr inż. arch. Barbara Walas za pracę dyplomową magisterską pt Kalwaria Zebrzydowska – projekt systemu przestrzeni publicznych w mieście, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Matyldy Wdowiarz – Bilskiej, prof. PK

Łącznie w Konkursie wyróżniono cztery prace. Oznacza to, że prace dr inż. arch. Mariusza Łysienia będącego pracownikiem Instytutu Projektowania Miast i Regionów oraz absolwentek WA, mgr inż. arch. Marty Wagi i mgr inż. arch. Barbary Walas, stanowią połowę nagrodzonych w Konkursie prac.

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 12.12.2019, podczas uroczystej Gali w Operze Krakowskiej.

Fotografie: Biuro Prasowe UMWM

 

data publikacji: 03-01-2020    edycja: 03-01-2020

Aktualności

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Aktywność kulturalna w środowisku akademickim – KONKURS

Aktywność kulturalna w środowisku akademickim - KONKURS

Forum Kół Naukowych – nowa inicjatywa Parlamentu Studentów RP

Forum Kół Naukowych - nowa inicjatywa Parlamentu Studentów RP

Bezpłatny kurs języka migowego dla studentów.

Bezpłatny kurs języka migowego dla studentów.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie