Współpraca pomiędzy Politechniką Krakowską i Gminą Krynica Zdrój.

Miło jest nam poinformować, że 12 grudnia podpisana została umowa pomiędzy Politechniką Krakowską a Gminą Krynica Zdrój, dotycząca współpracy w zakresie oferty inwestycyjnej miasta Krynica Zdrój. Gminę reprezentował Burmistrz miasta Krynica-Zdrój mgr Piotr Ryba oraz Skarbnik Gminy Bartłomiej Wrona a uczelnię Dziekan Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich. Strony wyrażają wolę współpracy, której celem jest zacieśnienie związków w ramach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Wydział Architektury PK. Współpraca  umożliwi wymianę poglądów i wizji rozwoju Miasta i poszczególnych jego rejonów, oraz przybliżenie realizowanego procesu dydaktycznego do problemów wynikających z funkcjonowania projektowania w realnych warunkach przestrzennych, społecznych, gospodarczych i kulturowych. Planowanym efektem współpracy będzie stworzenie przez studentów 3 roku w ramach projektu kursowego opracowań zawierających koncepcje i wizualizacje potencjalnego zagospodarowania terenów inwestycyjnych miasta Krynica Zdrój. W roku akademickim 2019/2020 Miasto przygotowało cztery lokalizacje, wszystkie z przeznaczeniem pod obiekty użyteczności publicznej, związane głównie z turystyką i sportem amatorskim. Współpraca i koordynacja działań objętych niniejszym Porozumieniem realizowana będzie w Instytucie Projektowania Architektonicznego WA PK przez  Zespół Architektury Sportu i Rekreacji, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Tomasza Kapeckiego, prof. PK. Ponieważ projekty studenckie wykonywane będą w formule konkursu, już dzisiaj zapraszamy na wystawę pokonkursową, która planowana jest w czerwcu tego roku w Pijalni Głównej. Fundatorem nagród jest Gmina Krynica Zdrój.

Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską a Gminą Krynica Zdrój. fot. Jan Zych

fot. Jan Zych

data publikacji: 03-01-2020    edycja: 03-01-2020

Aktualności

CERTYFIKAT DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ...

CERTYFIKAT DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W KATEGORII „DOSKONAŁY KIERUNEK – DOSKONAŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU” DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA!

Royal Institute of British Architects zaakceptował zmiany w programac...

Zmiany w programach studiów I i II stopnia kierunku Architektura zaakceptowane przez Royal Institute of British Architects.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez Polskie Sto...

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" (PSDZ)

Konkurs architektoniczny „24-godzinny Zegar Słoneczny”

Konkurs architektoniczny „24-godzinny Zegar Słoneczny”

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie