Współpraca pomiędzy Politechniką Krakowską i Gminą Krynica Zdrój.

Miło jest nam poinformować, że 12 grudnia podpisana została umowa pomiędzy Politechniką Krakowską a Gminą Krynica Zdrój, dotycząca współpracy w zakresie oferty inwestycyjnej miasta Krynica Zdrój. Gminę reprezentował Burmistrz miasta Krynica-Zdrój mgr Piotr Ryba oraz Skarbnik Gminy Bartłomiej Wrona a uczelnię Dziekan Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich. Strony wyrażają wolę współpracy, której celem jest zacieśnienie związków w ramach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Wydział Architektury PK. Współpraca  umożliwi wymianę poglądów i wizji rozwoju Miasta i poszczególnych jego rejonów, oraz przybliżenie realizowanego procesu dydaktycznego do problemów wynikających z funkcjonowania projektowania w realnych warunkach przestrzennych, społecznych, gospodarczych i kulturowych. Planowanym efektem współpracy będzie stworzenie przez studentów 3 roku w ramach projektu kursowego opracowań zawierających koncepcje i wizualizacje potencjalnego zagospodarowania terenów inwestycyjnych miasta Krynica Zdrój. W roku akademickim 2019/2020 Miasto przygotowało cztery lokalizacje, wszystkie z przeznaczeniem pod obiekty użyteczności publicznej, związane głównie z turystyką i sportem amatorskim. Współpraca i koordynacja działań objętych niniejszym Porozumieniem realizowana będzie w Instytucie Projektowania Architektonicznego WA PK przez  Zespół Architektury Sportu i Rekreacji, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Tomasza Kapeckiego, prof. PK. Ponieważ projekty studenckie wykonywane będą w formule konkursu, już dzisiaj zapraszamy na wystawę pokonkursową, która planowana jest w czerwcu tego roku w Pijalni Głównej. Fundatorem nagród jest Gmina Krynica Zdrój.

Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską a Gminą Krynica Zdrój. fot. Jan Zych

fot. Jan Zych

data publikacji: 03-01-2020    edycja: 03-01-2020

Aktualności

Konkurs Grant of Colour 2020

3 lutego ruszyła I edycja konkursu GRANT OF COLOUR skierowanego do młodych projektantów i architektów.

Kurs Studium Fotografii

Trwa rekrutacja na wiosenną edycję kursu Studium Fotografii PK. Szczegóły na http://foto.pk.edu.pl Zapraszamy!

Projekt „Studencki Ambasador”

Na Politechnice Krakowskiej startuje projekt pn. „Studencki Ambasador”, do udziału w którym zaproszeni są wszyscy zainteresowani studenci. Od teraz każdy ma szansę zostać oficjalnym reprezentantem uczelni.

XIV edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego oraz Forum Archi...

XIV edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego oraz Forum Architektury na Targach Budma 2020

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie