POLSKO-CHIŃSKI KONKURS ART & DESIGN COMPETITION 2020 „MIND & SENSES IN ART & DESIGN“

Zapraszamy do udziału w prestiżowym międzynarodowym konkursie artystyczno-projektowym,   w ramach Chińsko – Polskiego Konsorcjum Uniwersyteckiego (SPUC).

Uczestnikami konkursu mogą być studenci oraz pracownicy uczelni zrzeszonych w Chińsko-Polskim Konsorcjum Uniwersyteckim.

Tematem konkursu są: „Indywidualne interpretacje i odniesienia do tradycji i współczesności codziennego życia krajów partnerskich Konsorcjum, mogące stać się przyczynkiem do wzajemnego poznania i zbliżenia kultur oraz ich promocji”

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – 30 Stycznia 2020 r.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin: https://www.polsl.pl/en/Pages/artanddesign.aspx

 

ORGANIZATORZY: 

Politechnika Śląska

Uniwersytet Śląski

Beijing University of Technology

Chongqing Jiaotong University

 

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY:

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

data publikacji: 14-01-2020    edycja: 14-01-2020

Aktualności

Royal Institute of British Architects zaakceptował zmiany w programac...

Zmiany w programach studiów I i II stopnia kierunku Architektura zaakceptowane przez Royal Institute of British Architects.

Zaproszenie do głosowania od Dziekana WA

Dziekan Wydziału Architektury zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu nad poparciem jednej z dwóch kandydatur na Dziekana WA na kadencję 2021-2024.

Procedura opiniowania Kandydatów na Dziekana Wydziału Architektury

Procedura opiniowania Kandydatów na Dziekana Wydziału Architektury PK na kadencję 2021-2024

Bezpłatny e-kurs języka technicznego dla architektów „English...

Bezpłatny e-kurs języka technicznego dla architektów "English for Architecture"

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie