Zmarł profesor Wojciech Kosiński

profesor Wojciech Kosiński, fot. Mariusz Twardowski

Profesor zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński nie żyje.

Z głębokim żalem  zawiadamiamy, że 9 kwietnia 2020 roku – późnym wieczorem w Wielki Czwartek – zmarł po długiej i ciężkiej chorobie wybitny naukowiec, nauczyciel akademicki, architekt i urbanista Profesor zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński. 

Urodzony we Lwowie w 1943 roku, kształcił się i rozwijał swoją osobowość w Krakowie, gdzie ukończył III Liceum Ogólnokształcące a następnie studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Dyplom pod kierunkiem profesora Włodzimierza Gruszczyńskiego, w Katedrze Projektowania Architektury w Regionie – jednego z twórców Krakowskiej Szkoły Architektury, którego uważał za swojego Mistrza – obronił w 1967 roku. W późniejszej działalności twórczej i dydaktycznej zawsze realizował i kontynuował pryncypia ideowe i plastyczne swego Mistrza. Po Jego śmierci w r. 1973 pracował i rozwijał swoje umiejętności, wiedzę i wrażliwość pod kierunkiem prof. Stefana Żychonia, prof. Witolda Cęckiewicza i prof. Janusza Bogdanowskiego. Pracę doktorską „Formy organizacji przestrzennej masowego ruchu weekendowego ze szczególnym uwzględnieniem Polski Południowej” pod opieką promotorską profesora Witolda Cęckiewicza obronił na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 1976 roku. Kolejne awanse naukowe zdobywał na krakowskim Wydziale Architektury – stopień naukowy doktora habilitowanego za pracę „Aktywizacja turystyczna małych miast – aspekty architektoniczno-krajobrazowe” (2000) oraz dorobek naukowy twórczy i dydaktyczny uzyskał w 2001 roku. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka za całokształt dorobku po habilitacji oraz piękną, poetycką książkę „Miasto i piękno miasta” (2011) nadał mu w 2012 roku Prezydent RP.

Profesor Wojciech Kosiński był postacią wybitną – płodnym naukowcem, autorem licznych książek naukowych i publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach z zakresu architektury, urbanistyki i architektury krajobrazu. Był twórczym architektem, laureatem licznych konkursów architektonicznych, autorem i współautorem znaczących realizacji architektonicznych jak min.  Kościół Ecce Homo w Krakowie (z M. Popławską), Centrum Mercedesa w Krakowie i Pawilon na Zaporze Czorsztyńskiej (z A. Böhmem), Dom Dobrego Pasterza w Krakowie. Był oddanym środowisku naukowemu i akademickiemu recenzentem niezliczonych publikacji naukowych i dorobku naukowego w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i w postepowaniach awansowych do tytułu naukowego profesora. Z ogromną pasją rzucał się w wir pracy naukowej i publikacyjnej także w ostatnich latach heroicznej walki z ciężką chorobą.

Profesor Wojciech Kosiński był znakomitym dydaktykiem, cenionym i lubianym przez studentów erudytą, skupiającym na swoich wykładach, prelekcjach, referatach licznych słuchaczy. Był również znakomitym rysownikiem, artystą, człowiekiem niezwykle towarzyskim ze znakomitym poczuciem humoru, miłośnikiem  muzyki poważnej, natury. Był narciarzem, taternikiem i żeglarzem, człowiekiem aktywnym, kochającym życie i podróże. Jako taternik był autorem przejścia tzw. Rysą Kosińskiego w masywie Mnicha nad Morskim Okiem.

Na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej pracował do końca życia. W latach 1967-2015 jako etatowy pracownik na wszystkich stanowiskach od asystenta do profesora, w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego a następnie w Instytucie Architektury Krajobrazu. Wykładał także w czasie licznych pobytów stypendialnych i studialnych przede wszystkim w Münster, w trakcie Internationale Bauausstellung w Berlinie, w wielu krajach Europy, Afryki, obu Ameryk a ostatnio gościnnie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował jako projektant w biurach architektonicznych w Trondheim, prowadził warsztaty projektowe w ramach European Architecture Students’ Assembly w Aarhus, Turynie, Helsinkach, Marsylii, Paryżu i Rotterdamie.

Od 2015 roku pracował na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Prowadził także w ostatnich latach wykłady w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do ostatnich chwil był jednak nadal związany z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie prowadził wykłady w języku angielskim na studiach II stopnia – Master’s Degree Studies in Architecture in English.

Profesor Wojciech Kosiński był aktywnym członkiem Komitetu Architektury i Urbanistki Polskiej Akademii Nauk a także Oddziału Krakowskiego Komisji Urbanistyki i Architektury PAN. Z wielkim oddaniem i pasją pełnił funkcję Redaktora Naczelnego „Teki Komisji Urbanistyki i Architektury” Oddziału PAN w Krakowie. Był członkiem SARP – Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Środowisko architektoniczne zawodowe i naukowe poniosło 9 kwietnia 2020 roku niepowetowaną stratę. Profesor Wojciech Kosiński pozostanie w naszej pamięci jako pasjonat architektury, tytan pracy, życzliwy i pełen humoru kolega, miłośnik życia i podróży.

Dziekan i Społeczność Akademicka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

data publikacji: 10-04-2020    edycja: 14-04-2020

Aktualności

CERTYFIKAT DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ...

CERTYFIKAT DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W KATEGORII „DOSKONAŁY KIERUNEK – DOSKONAŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU” DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA!

Royal Institute of British Architects zaakceptował zmiany w programac...

Zmiany w programach studiów I i II stopnia kierunku Architektura zaakceptowane przez Royal Institute of British Architects.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez Polskie Sto...

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" (PSDZ)

Konkurs architektoniczny „24-godzinny Zegar Słoneczny”

Konkurs architektoniczny „24-godzinny Zegar Słoneczny”

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie