Profesor Andrzej Białkiewicz z naszego Wydziału rektorem Politechniki Krakowskiej!

bialkiewicz-andrzej-1

Profesor Andrzej Białkiewicz z naszego Wydziału rektorem Politechniki Krakowskiej!

W środę 8 lipca 2020 r., prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz został wybrany rektorem Politechniki Krakowskiej na lata 2020-2024. Nowy rektor obejmie funkcję 1 września.

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz z Politechniką Krakowską jest związany od prawie 50 lat. Po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury rozpoczął tu pracę. Z tą uczelnią związana jest kariera naukowa Profesora. Uzyskał stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego by w końcu otrzymać tytuł profesora. Od 2012 roku jest prorektorem ds. Ogólnych.

Praca naukowa od wielu lat jest zasadniczym kierunkiem działań zawodowych nowego Rektora. Jest autorem lub współautorem 125 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, 3 monografii. Od lat współpracuje z innymi środowiskami naukowymi w kraju i za granicą, pozyskując dla uczelni szereg partnerów w celu realizacji programów naukowych i dydaktycznych. Jest również członkiem rad naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Istotnym nurtem działalności Profesora na uczelni jest dydaktyka. W zakresie edukacji domeną jest kształcenie w zakresie obrazowania architektury i tworzenia jej reprezentacji. Zajmował się również kształceniem w zakresie projektowania, konserwacji zabytków i historii sztuki, także na innych uczelniach, na przykład w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie. Od wielu lat prowadzi projekty dyplomowe i jest promotorem licznych projektów. Wypromował kilku doktorów oraz uczestniczy w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego, profesora.

Równolegle do pracy na uczelni, prowadził działalność jako architekt uzyskując kolejne uprawnienia i doświadczenia projektowe. Efektem tych prac jest autorstwo lub współautorstwo ponad 180 zrealizowanych projektów. Zdecydowanie najobszerniejsza działalność twórcza dot. architektury sakralnej – w tej dziedzinie posiada ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych (na Ukrainie, Łotwie, Kamerunie, Węgrzech, Chorwacji, RPA, Słowacji). Najważniejszą realizacją w Polsce (wykonaną po wygranym konkursie) jest kościół z zespołem klasztornym oo. Paulinów w Toruniu. Ważnym kierunkiem działań są także realizacje konserwatorskie, przy których miał okazję pracy w takich miejscach jak np.: Jasna Góra, czy Skałka w Krakowie. Projektował także wiele zrealizowanych hoteli, domów jedno i wielorodzinnych, a także obiekty użyteczności publicznej.

Aktywnie uczestniczy w pracach międzynarodowych stowarzyszeń naukowych dedykowanych zachowaniu dziedzictwa kulturowego, jak: ICOMOS, DOCOMOMO, SKZ. Jest także członkiem organizacji zawodowych SARP, MPOIA. Bierze aktywny udział w pracach międzynarodowego instytutu ds. edukacji inżynierów WIETE w Melbourne w Australii.

Doświadczenie związane z organizacją i zarządzaniem uczelnią pogłębił podczas pracy w kilku innych uczelniach polskich, a także zagranicznych: we Włoszech, Niemczech, Austrii, Rosji.

Nowemu Rektorowi Politechniki Krakowskiej serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

data publikacji: 09-07-2020    edycja: 09-07-2020

WYTAWA POSTERÓW Z STUDEENCKIEJ SESJI KÓŁ NAUKOWYCH 2021

Otwarto wystawę posterów prezentujących wybrane referaty z Studenckiej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej 2021.

Zaproszenie na uroczystość zakończenia studiów magisterskich przez...

Zaproszenie na uroczystość zakończenia studiów magisterskich przez absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 2019/20

Spotkanie dla studentów z przedstawicielami Royal Institute British A...

Spotkanie dla studentów z przedstawicielami Royal Institute British Architects (RIBA)

Konkurs na projekt i wykonanie muralu o tematyce pokojowej w Parku Pok...

Konkurs na projekt i wykonanie muralu o tematyce pokojowej w Parku Pokoju w Oświęcimiu

Mineralny Klinkier Elastolith, czyli elewacja XXI wieku.

„Mineralny Klinkier Elastolith, czyli elewacja XXI wieku."

BIM w polskiej branży budowlanej – ankieta nt. skali wdrożenia met...

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która prowadzona jest przy wsparciu firmy PwC oraz Stowarzyszenia BIM Klaster.

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban Composition of Resilient...

25 i 26 marca 2021 odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban Composition of Resilient City organizowana jako wydarzenie online.