Profesor Andrzej Białkiewicz z naszego Wydziału rektorem Politechniki Krakowskiej!

bialkiewicz-andrzej-1

Profesor Andrzej Białkiewicz z naszego Wydziału rektorem Politechniki Krakowskiej!

W środę 8 lipca 2020 r., prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz został wybrany rektorem Politechniki Krakowskiej na lata 2020-2024. Nowy rektor obejmie funkcję 1 września.

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz z Politechniką Krakowską jest związany od prawie 50 lat. Po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury rozpoczął tu pracę. Z tą uczelnią związana jest kariera naukowa Profesora. Uzyskał stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego by w końcu otrzymać tytuł profesora. Od 2012 roku jest prorektorem ds. Ogólnych.

Praca naukowa od wielu lat jest zasadniczym kierunkiem działań zawodowych nowego Rektora. Jest autorem lub współautorem 125 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, 3 monografii. Od lat współpracuje z innymi środowiskami naukowymi w kraju i za granicą, pozyskując dla uczelni szereg partnerów w celu realizacji programów naukowych i dydaktycznych. Jest również członkiem rad naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Istotnym nurtem działalności Profesora na uczelni jest dydaktyka. W zakresie edukacji domeną jest kształcenie w zakresie obrazowania architektury i tworzenia jej reprezentacji. Zajmował się również kształceniem w zakresie projektowania, konserwacji zabytków i historii sztuki, także na innych uczelniach, na przykład w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie. Od wielu lat prowadzi projekty dyplomowe i jest promotorem licznych projektów. Wypromował kilku doktorów oraz uczestniczy w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego, profesora.

Równolegle do pracy na uczelni, prowadził działalność jako architekt uzyskując kolejne uprawnienia i doświadczenia projektowe. Efektem tych prac jest autorstwo lub współautorstwo ponad 180 zrealizowanych projektów. Zdecydowanie najobszerniejsza działalność twórcza dot. architektury sakralnej – w tej dziedzinie posiada ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych (na Ukrainie, Łotwie, Kamerunie, Węgrzech, Chorwacji, RPA, Słowacji). Najważniejszą realizacją w Polsce (wykonaną po wygranym konkursie) jest kościół z zespołem klasztornym oo. Paulinów w Toruniu. Ważnym kierunkiem działań są także realizacje konserwatorskie, przy których miał okazję pracy w takich miejscach jak np.: Jasna Góra, czy Skałka w Krakowie. Projektował także wiele zrealizowanych hoteli, domów jedno i wielorodzinnych, a także obiekty użyteczności publicznej.

Aktywnie uczestniczy w pracach międzynarodowych stowarzyszeń naukowych dedykowanych zachowaniu dziedzictwa kulturowego, jak: ICOMOS, DOCOMOMO, SKZ. Jest także członkiem organizacji zawodowych SARP, MPOIA. Bierze aktywny udział w pracach międzynarodowego instytutu ds. edukacji inżynierów WIETE w Melbourne w Australii.

Doświadczenie związane z organizacją i zarządzaniem uczelnią pogłębił podczas pracy w kilku innych uczelniach polskich, a także zagranicznych: we Włoszech, Niemczech, Austrii, Rosji.

Nowemu Rektorowi Politechniki Krakowskiej serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

data publikacji: 09-07-2020    edycja: 09-07-2020

Aktualności

CERTYFIKAT DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ...

CERTYFIKAT DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W KATEGORII „DOSKONAŁY KIERUNEK – DOSKONAŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU” DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA!

Royal Institute of British Architects zaakceptował zmiany w programac...

Zmiany w programach studiów I i II stopnia kierunku Architektura zaakceptowane przez Royal Institute of British Architects.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez Polskie Sto...

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" (PSDZ)

Konkurs architektoniczny „24-godzinny Zegar Słoneczny”

Konkurs architektoniczny „24-godzinny Zegar Słoneczny”

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie