Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością

Trwa III edycja konkursu dla absolwentów różnych kierunków projektowych i humanistycznych na najlepsze prace magisterskie obronione w latach 2019/2020. Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych czy obiektów użyteczności publicznej w pracach dyplomowych.

Zbliża się ostateczny termin nadsyłania prac.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 września 2020 r. do godz. 16.00.
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

W kategorii projektowej ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

 

 Nagrody

I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł

I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł

Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł

 

Jury

Jurorzy w kategorii projekt:

dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU)

mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule

dr inż. arch. Jerzy Grochulski

 

Jurorzy w kategorii teoretycznej:

dr inż. arch. Tomasz Sławiński (Wicedyrektor NIAiU)

mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)

dr hab. prof.  Marta Leśniakowska (IS PAN)

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 października 2020 r. o godz. 16.00 w Warszawie, w Pawilonie wystawowym SARP, ul. Foksal 2.

 

Więcej informacji: http://niaiu.pl/nagroda2020/

data publikacji: 18-08-2020    edycja: 24-08-2020

Aktualności

Royal Institute of British Architects zaakceptował zmiany w programac...

Zmiany w programach studiów I i II stopnia kierunku Architektura zaakceptowane przez Royal Institute of British Architects.

Zaproszenie do głosowania od Dziekana WA

Dziekan Wydziału Architektury zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu nad poparciem jednej z dwóch kandydatur na Dziekana WA na kadencję 2021-2024.

Procedura opiniowania Kandydatów na Dziekana Wydziału Architektury

Procedura opiniowania Kandydatów na Dziekana Wydziału Architektury PK na kadencję 2021-2024

Bezpłatny e-kurs języka technicznego dla architektów „English...

Bezpłatny e-kurs języka technicznego dla architektów "English for Architecture"

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie