Inauguracja roku akad. 2020/21

Dziekan Wydziału Architektury prof.dr hab.inż.arch. Jacek Gyurkovich zaprasza na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2020/21 na Wydziale Architektury, która odbędzie się 5 października 2020 r. o godz. 11.00 za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba2a5b87815e4492bf8cb1bac1cda0a3%40thread.tacv2/1601281970947?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22f79320ee-b243-4eb6-8d0e-845f9cefd4aa%22%7d

 

Wykład inauguracyjny pt. „Architektura jako nośnik pamięci”
wygłosi prof.dr hab.inż.arch. Andrzej Kadłuczka.

data publikacji: 28-09-2020    edycja: 21-10-2020

Aktualności

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Aktywność kulturalna w środowisku akademickim – KONKURS

Aktywność kulturalna w środowisku akademickim - KONKURS

Forum Kół Naukowych – nowa inicjatywa Parlamentu Studentów RP

Forum Kół Naukowych - nowa inicjatywa Parlamentu Studentów RP

Bezpłatny kurs języka migowego dla studentów.

Bezpłatny kurs języka migowego dla studentów.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie