Nagroda Miasta Krakowa za pracę dyplomową obronioną na Wydziale Architektury PK

Nagroda Miasta Krakowa za pracę dyplomową obronioną na Wydziale Architektury

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej mgr inż. arch. Krzysztof Klus został laureatem tegorocznej edycji Nagród Miasta Krakowa w kategorii prace dyplomowe.  Promotorem pracy dyplomowej jest dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK – Kierownik Katedry Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9.
Nagroda Krakowa
Nagroda Miasta Krakowa ma długą tradycję. Pierwsza została przyznana w 1535 r. Mikołajowi Jaskierowi za kodyfikację prawa miejskiego. Nagrody początkowo były wręczane sporadycznie i dopiero od lat 30. XX w. laureatów zaczęto wybierać systematycznie. Od 1994 r. Nagroda Miasta Krakowa wręczana jest w kategoriach: kultura i sztukanauka i technikasport oraz za prace dyplomowe, których tematyka związana jest z Krakowem. Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe, a także inne organizacje. W tym roku do konkursu wpłynęły 53 wnioski.
W kategorii prace dyplomowe uhonorowano 8 osób. Nagroda Miasta Krakowa trafiła m.in. do mgr. inż. arch. Krzysztofa Klusa, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Wychowanek uczelni został wyróżniony za pracę magisterską pt. „Mistrzejowice-Batowice modelowy zespół miejski wg koncepcji TOD w Krakowie” (promotor: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK).
Tegorocznymi laureatami w dziedzinie kultura i sztuka zostali: prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka, Krzysztof Gierat, Maria Anna Potocka, Zbigniew Święch. W dziedzinie nauka i technika nagrodę otrzymali badacze z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Jonathan Heddle za badania w obszarze syntetycznej biologii strukturalnej oraz zespół w składzie: dr Sebastian Glatt (kierownik), dr Przemysław Grudnik, dr Michał Rawski, dr Piotr Wilk, mgr Klaudia Woś, mgr Kinga Wróbel za prace w zakresie biologii strukturalnej. W dziedzinie sportu nagrody w tym roku nie przyznano.
Laureaci Nagrody Miasta Krakowa otrzymują medal, dyplom i nagrodę finansową.
data publikacji: 09-11-2020    edycja: 18-11-2020

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!

ISUF 2022 XXIX CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM 2...

ISUF 2022 XXIX CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM 2022 ŁÓDŹ – KRAKÓW | SEPTEMBER 6 – 11, 2022 Urban Redevelopment and Revitalisation A Multidisciplinary Perspective

Informacja dotycząca Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno...

Informacja dotycząca Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych

Bezpłatne kursy prowadzone przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach prowadzonych przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK: m.in. Studium pedagogiczne oraz kurs języka migowego.