Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK Dziekanem naszego Wydziału Architektury!

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK Dziekanem naszego Wydziału Architektury!

26.11.2020 r. w ogólnowydziałowym opiniowaniu kandydatów na Dziekana, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK uzyskała wynik 62,894%. W grudniu, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz podpisał zarządzenie w sprawie powołania dziekanów. Nasza Pani Dziekan obejmie funkcję 1 stycznia 2021 roku.

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK fot. Jan Zych

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK w 1994 ukończyła studia na kierunku architektura i urbanistyka w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, gdzie w 2001 na Wydziale Architektury uzyskała na podstawie rozprawy pt. „O czasie w architekturze” stopień naukowy doktora nauk technicznych. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński. 19 października 2016 r. Rada Wydziału Architektury PK nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: teoria i projektowanie urbanistyczno-architektoniczne. Podstawę postępowania habilitacyjnego stanowiła monograficzna publikacja książkowa pt. „Teatry interferencji. Współczesna architektura teatralna a nieformalna przestrzeń teatru”, stanowiąca kluczową fazę w jej badaniach naukowych nad architekturą użyteczności publicznej (w szczególności nad architekturą teatralną) i jednocześnie podsumowująca twórczą pracę zawodową. Jej działalność naukowa oraz twórcza praca zawodowa mają ścisły związek z pracą dydaktyczną i popularyzatorską. Najważniejsze problemy, jakie podejmuje w swej pracy, dotyczą kształtowania współczesnych obiektów muzealnych, kultury (architektura dla sztuki w mieście) i teatralnych. Jest wspólnikiem pracowni projektowej KOZIEŃ ARCHITEKCI — wraz z dr. inż. arch. Markiem Kozieniem i mgr inż. arch. Katarzyną Kozień-Kornecką — i współautorką ponad 40 twórczych prac projektowych z zakresu architektury użyteczności publicznej. Prace architektoniczne zespołu Kozień Architekci były prezentowane na wystawach architektonicznych w kraju i za granicą (Budapeszt, Praga, Bratysława, Lublana, Oslo, Bruksela). Magdalena Kozień-Woźniak prezentowała je również na wykładach w Polsce, Libanie czy Brazylii. Prace twórcze były publikowane zarówno w opracowaniach o charakterze monograficznym, architektonicznych wydawnictwach albumowych, katalogach wystaw, architektonicznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Za działalność twórczą uzyskała wraz z zespołem 30 nagród i wyróżnień, 9-krotnie — pierwszą nagrodę w konkursie architektonicznym.

Nasza Pani Dziekan jest Członkiem Rady Doskonałości Naukowej, Członkiem Rady Naukowej WA PK i Przewodniczącą Komisji WA PK ds. Przewodów Doktorskich K-2

Nowej Pani Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

data publikacji: 23-12-2020    edycja: 23-12-2020

Aktualności

CERTYFIKAT DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ...

CERTYFIKAT DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W KATEGORII „DOSKONAŁY KIERUNEK – DOSKONAŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU” DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA!

Royal Institute of British Architects zaakceptował zmiany w programac...

Zmiany w programach studiów I i II stopnia kierunku Architektura zaakceptowane przez Royal Institute of British Architects.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez Polskie Sto...

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" (PSDZ)

Konkurs architektoniczny „24-godzinny Zegar Słoneczny”

Konkurs architektoniczny „24-godzinny Zegar Słoneczny”

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie