Z wielkim żalem żegnamy Henryka Schoena

nrekrolog-buzwa-schoen

Z wielkim żalem żegnamy Henryka Schoena. Był On przez długie lata wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Przyczynił się do doskonałego wykształcenia wiele pokoleń architektów, prowadził wykłady, ćwiczenia i konsultacje z zakresu konstrukcji budowlanych wykorzystując przy tym wyróżniającą się wnikliwość i dzieląc się wyjątkowo bogatym doświadczeniem zawodowym. Brał udział w wielu projektach i pracach naukowo-badawczych świadczonych przez zespół Katedry i Zakładu Konstrukcji Budowlanych. Uczestniczył między innymi w przebudowie Rynku Głównego w Krakowie, remoncie konserwatorskim i przebudowie ratusza oraz piwnic wieży ratuszowej w Krakowie, zabezpieczeniu zabytkowej sali rycerskiej Zamku w Malborku oraz w zabezpieczaniu systemu historycznych kanałów blokowych w obrębie Starego Miasta Krakowa.

Pozyskane przy tych pracach doświadczenia zostały upowszechnione w skali całego kraju w formie popularno-edukacyjnego filmu „Problemy rewaloryzacji Krakowa”, którego scenariusz i dobór ilustracji powstał przy współudziale Henryka Schoena. Był także wielokrotnie współautorem wyróżnionych w konkursach architektonicznych prac projektowych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje udział w konkursie organizowanym przez Europejskie Konsorcjum Węgla i Stali, na który wpłynęło 4500 prac architektów z całego świata.

Zespół Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem Leszka Leśniaka uzyskał jedno z dziesięciu wyróżnień w tym konkursie. Mgr inż. arch. Henryk Schoen był autorem koncepcji konstrukcyjnej w tym zespole.

Można by wymienić jeszcze wiele osiągnięć Henryka Schoena, które w latach pracy dodawały blasku naszemu Wydziałowi Architektury, a które można by traktować jako ozdobę każdego życiorysu zawodowego. Jednym z wyznaczników postawy życiowej i osiągnięć zawodowych są przyznane odznaki i odznaczenia państwowe, wśród których można wymienić: „Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski”. Z przyjemnością, ale i ze smutkiem po Jego odejściu przypominam tylko niektóre jego dokonania i wyróżnienia.

 

data publikacji: 19-02-2021    edycja: 19-02-2021

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!