XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban Composition of Resilient City

25 i 26 marca 2021 odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban Composition of Resilient City organizowana jako wydarzenie online przez Katedrę Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich Politechniki Krakowskiej, Sekcję Urbanistyki Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk oraz World Institute for Engineering and Technology Education.

Koncepcja rezyliencji miasta, wywodząca się z 70-tych lat XX wieku zwraca uwagę na konieczność traktowania miasta jako spójnego systemu, w którym wszyscy interesariusze – lokalne władze, przedsiębiorcy i mieszkańcy są skłonni do współdziałania dla mądrego zarządzania miastem, zapewniającego nie tylko optymalne warunki dla zrównoważonego rozwoju, ale też zdolność do radzenia sobie z różnorodnymi kryzysami współczesnej cywilizacji. Jaki wpływ na fizyczną formę miasta i zasady przestrzennego rozwoju miejskich struktur ma ta idea?

Dyskusje w ramach rozważań nad miastem odpornym prowadzone będą przez dwa dni:

czwartek, 25 marca 2021, sesja studencka i doktorancka http://kuiasm.pk.edu.pl/pliki/UCRC_Conference%20Programme_students_session.pdf

piątek, 26 marca 2021, otwarcie konferencji i sesje 1-6

http://kuiasm.pk.edu.pl/pliki/UCRC_Conference_Programme.pdf

XVI Międzynarodowa  Konferencja Naukowa URBAN COMPOSITION OF RESILIENT CITY w szczególny sposób poświęcona będzie Panu Profesorowi Jackowi Gyurkovichowi – architektowi i urbaniście, wychowawcy wielu pokoleń architektów twórców i naukowców, człowiekowi o ogromnej pasji twórczej i znaczącym dorobku realizacyjnym – z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej i naukowej.

Pan Profesor jest współtwórcą dzisiejszej pozycji Wydziału Architektury na Politechnice Krakowskiej, członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, byłym dyrektorem Instytutu Projektowania Urbanistycznego i wieloletnim Kierownikiem Katedry Kompozycji Urbanistycznej, a także Dziekanem Wydziału Architektury w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020, twórcą szeregu dzieł architektury sakralnej. Jest naszym Nauczycielem i Mistrzem.

W roku 2021 rozpoczynamy także czwarte ćwierćwiecze istnienia Politechniki Krakowskiej i Wydziału Architektury – kształcących kadry dla lokalnej i globalnej gospodarki. XVI Międzynarodowa  Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich jest symbolicznie dedykowana Jubilatowi i Jego Uczelni. Chcemy wspólnie z Państwem potwierdzić, że nadal, razem poszukujemy prawdy i dla dobra kolejnych pokoleń dbamy o rozwój powierzonej nam dyscypliny wiedzy – Architektury i Urbanistyki.

Kinga Racoń-Leja

Mateusz Gyurkovich

Anna Agata Kantarek
Kuratorzy Konferencji Przewodnicząca Sekcji Urbanistyki KAiU PAN
data publikacji: 17-03-2021    edycja: 17-03-2021

Wystawa poplenerowa 1 roku AK w Galerii „Gil” PK

Zapraszamy do obejrzenia wystawy poplenerowej 1 roku AK w Galerii "Gil" PK przy ul. Warszawskiej 24.

Plan zajęć 2021/22

Plan zajęć na semestr zimowy 2021/22 dostępny tutaj.

Rekrutacja na studia podyplomowe BIM

Rekrutacja na studia podyplomowe BIM Technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie została przedłużona do 27 września 2021r. Więcej informacji na stronie www.bim.pk.edu.pl

Uroczysta inauguracja roku akad. 2021/22 na Wydziale Architektury Poli...

Uroczysta inauguracja roku akad. 2021/22 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

WYSTAWA POSTERÓW Z STUDENCKIEJ SESJI KÓŁ NAUKOWYCH 2021

Otwarto wystawę posterów prezentujących wybrane referaty z Studenckiej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej 2021.

Zaproszenie na uroczystość zakończenia studiów magisterskich przez...

Zaproszenie na uroczystość zakończenia studiów magisterskich przez absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 2019/20

Spotkanie dla studentów z przedstawicielami Royal Institute British A...

Spotkanie dla studentów z przedstawicielami Royal Institute British Architects (RIBA)