Odeszła od nas Anna Palej

Odeszła, Dr hab. inż. arch. Anna Palej, prof. PK
Dla nas „Hania”

Wspaniały Dydaktyk, ceniony Naukowiec, nagradzany Twórca – w Polsce i zagranicą.
Zawsze perfekcyjna, dociekliwa, kreatywna – silna spokojem.

anna-palej

Prawdziwy „czuły narrator” w swoich wszystkich aktywnościach zawodowych pilnujący, by
„po pierwsze – nie szkodzić” i doskonalić środowisko przestrzenne, w którym żyjemy.

W stosunku do ludzi ciepło i dyskretnie realizowała swoje „po pierwsze – pomagać”,
nie deklaracją a konkretnym, skutecznym działaniem, które
dla wielu było ratunkiem,
a dla nas wszystkich wielkim wsparciem…
HANIU
Dziękujemy, że BYŁAŚ…
Koleżanki i Koledzy z Instytutu Projektowania Urbanistycznego – Katedry Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Profesor Anna Palej urodziła się w Krakowie. W 1965 r. ukończyła szkołę średnią – III LO im. Jana Kochanowskiego. W latach 1965 – 1970 studiowała na Wydziale Architektury PK. Po obronie dyplomu i stażu w krakowskim oddziale IOMB podjęła pracę na Politechnice Krakowskiej. Od początku swojej kariery naukowej związana była z Instytutem Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, przemianowanym później na Instytut Projektowania Urbanistycznego. W roku 1988 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, której promotorem był prof. arch. Witold Cęckiewicz. Pracując na Wydziale Architektury w zespole pod kierunkiem prof. arch. Witolda Cęckiewicza brała udział w licznych opracowaniach badawczo–projektowych (1971-1997), których tematyka wiązała się z poprawą stanu środowiska mieszkaniowego w Polsce poprzez projektowanie osiedli eksperymentalnych oraz rehabilitację zasobów już istniejących. Wiele z wykonywanych w tym czasie prac uzyskało nagrody ministerialne i uczelniane.

Była stypendystką międzynarodowych programów naukowych i dydaktycznych, m.in. w University of Melbourne w Australii (Visiting Research Fellowship, 1984) i w USA (Kościuszko Foundation Grant, 1991). Pracowała jako Visiting Professor w College of Architecture and Planning, University of Tennessee w Knoxville (1991 – 1994). Przez kolejne 15 lat była spiritus movens i sercem Międzynarodowego Programu Studiów w ramach wymiany pomiędzy studentami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i University of Tennessee. Dzisiaj jest to najdłużej działający program polsko-amerykański z zakresu wymiany na poziomie szkolnictwa wyższego w Polsce (1992-2021).

Profesor Anna Palej brała udział w wielu opracowaniach zespołowych. Stypendia i znaczące doświadczenie zagraniczne przyczyniły się do sprecyzowania indywidualnych zainteresowań badawczych i tematyki jej prac studialno–projektowych. Związane są one z rehabilitacją architektoniczną i urbanistyczną oraz kształtowaniem przestrzeni publicznych miasta, sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa i identyfikacji, co zawarła w monografii: Przemiany w strukturze programowej i przestrzennej osiedli mieszkaniowych w Polsce. Była współautorem wielokrotnie cytowanego podręcznika pt. Elementy analizy urbanistycznej. Badania nad wpływem Technologii Informacji na struktury programowo–przestrzenne współczesnych miast i psychikę człowieka zawarła w monografii habilitacyjnej – Miasta cywilizacji informacyjnej. Poszukiwanie równowagi pomiędzy światem fizycznym a światem wirtualnym. Była również inicjatorem w skali Polski programów edukacji architektonicznej dla dzieci. Prowadziła dla najmłodszych międzynarodowe warsztaty, włączając kadrę WAPK w tą problematykę i publikując w tym obszarze. Z odpowiedzialnością architektów i decydentów, wpływających na kształt otoczenia, za prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny dziecka oraz jego otwartość na kontakty społeczne wiąże się również monografia: Kształtowanie przestrzeni da dzieci w miejskim środowisku mieszkaniowym, skrypt: Architecture i Schools.

Wyniki badań zespołowych i indywidualnych oraz liczne nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe, w których Anna Palej brała udział, były publikowane wielokrotnie w czasopismach naukowych i zawodowych oraz prezentowane na konferencjach w kraju i za granicą. Prawa Twórcy zostały Jej przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1991 r. W 1994 roku otrzymała Award of Merit for outstanding teaching z University of Tennessee.

Pełniła znaczące funkcje wydziałowe i uczelniane, pełnomocnika dziekana WA PK ds. Programu Międzynarodowego Tennessee oraz pełnomocnika rektora PK ds. studiów w językach obcych i studentów cudzoziemców. Była członkiem interdyscyplinarnej Komisji Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN.

Profesor Anna Palej była niezrównanym dydaktykiem, wybitnym i inspirującym naukowcem oraz niezwykle życzliwą dla nas wszystkich Koleżanką. Na zawsze pozostanie w naszej Pamięci..

data publikacji: 10-09-2021    edycja: 10-09-2021

Msza święta żałobna prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciecha Buliń...

Msza święta żałobna przy Zmarłym odprawiona zostanie w poniedziałek dnia 6 grudnia 2021 roku, o godzinie 12.00 w południe, w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 22 listopada odeszła Małgorz...

22 listopada 2021r. po krótkiej ciężkiej chorobie, zmarła Małgorzata Jagoszewska, wieloletni pracownik Instytutu Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury.

Inauguracja studiów podyplomowych: Archikultura. Edukator architekton...

W dniu 15 października 2021 r. odbyła się inauguracja studiów podyplomowych: Archikultura. Edukator architektoniczny.

Pracownik WA PK dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK w składzi...

Pracownik Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A-3) dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK został powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa w skład Rady Strategii, która jest zespołem eksperckim reprezentujący ś

Chcesz wyjechać na praktykę za granicę w zawodzie powiązanym z kie...

Z Organizacją IAESTE Politechniki Krakowskiej jest to możliwe.

III Krakowskie Seminarium o Przestrzeniach Urbanistycznych

III Krakowskie Seminarium o Przestrzeniach Urbanistycznych

Wystawa poplenerowa 1 roku AK w Galerii „Gil” PK

Zapraszamy do obejrzenia wystawy poplenerowej 1 roku AK w Galerii "Gil" PK przy ul. Warszawskiej 24.