Odeszła od nas Anna Palej

Odeszła, Dr hab. inż. arch. Anna Palej, prof. PK
Dla nas „Hania”

Wspaniały Dydaktyk, ceniony Naukowiec, nagradzany Twórca – w Polsce i zagranicą.
Zawsze perfekcyjna, dociekliwa, kreatywna – silna spokojem.

anna-palej

Prawdziwy „czuły narrator” w swoich wszystkich aktywnościach zawodowych pilnujący, by
„po pierwsze – nie szkodzić” i doskonalić środowisko przestrzenne, w którym żyjemy.

W stosunku do ludzi ciepło i dyskretnie realizowała swoje „po pierwsze – pomagać”,
nie deklaracją a konkretnym, skutecznym działaniem, które
dla wielu było ratunkiem,
a dla nas wszystkich wielkim wsparciem…
HANIU
Dziękujemy, że BYŁAŚ…
Koleżanki i Koledzy z Instytutu Projektowania Urbanistycznego – Katedry Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Profesor Anna Palej urodziła się w Krakowie. W 1965 r. ukończyła szkołę średnią – III LO im. Jana Kochanowskiego. W latach 1965 – 1970 studiowała na Wydziale Architektury PK. Po obronie dyplomu i stażu w krakowskim oddziale IOMB podjęła pracę na Politechnice Krakowskiej. Od początku swojej kariery naukowej związana była z Instytutem Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, przemianowanym później na Instytut Projektowania Urbanistycznego. W roku 1988 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, której promotorem był prof. arch. Witold Cęckiewicz. Pracując na Wydziale Architektury w zespole pod kierunkiem prof. arch. Witolda Cęckiewicza brała udział w licznych opracowaniach badawczo–projektowych (1971-1997), których tematyka wiązała się z poprawą stanu środowiska mieszkaniowego w Polsce poprzez projektowanie osiedli eksperymentalnych oraz rehabilitację zasobów już istniejących. Wiele z wykonywanych w tym czasie prac uzyskało nagrody ministerialne i uczelniane.

Była stypendystką międzynarodowych programów naukowych i dydaktycznych, m.in. w University of Melbourne w Australii (Visiting Research Fellowship, 1984) i w USA (Kościuszko Foundation Grant, 1991). Pracowała jako Visiting Professor w College of Architecture and Planning, University of Tennessee w Knoxville (1991 – 1994). Przez kolejne 15 lat była spiritus movens i sercem Międzynarodowego Programu Studiów w ramach wymiany pomiędzy studentami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i University of Tennessee. Dzisiaj jest to najdłużej działający program polsko-amerykański z zakresu wymiany na poziomie szkolnictwa wyższego w Polsce (1992-2021).

Profesor Anna Palej brała udział w wielu opracowaniach zespołowych. Stypendia i znaczące doświadczenie zagraniczne przyczyniły się do sprecyzowania indywidualnych zainteresowań badawczych i tematyki jej prac studialno–projektowych. Związane są one z rehabilitacją architektoniczną i urbanistyczną oraz kształtowaniem przestrzeni publicznych miasta, sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa i identyfikacji, co zawarła w monografii: Przemiany w strukturze programowej i przestrzennej osiedli mieszkaniowych w Polsce. Była współautorem wielokrotnie cytowanego podręcznika pt. Elementy analizy urbanistycznej. Badania nad wpływem Technologii Informacji na struktury programowo–przestrzenne współczesnych miast i psychikę człowieka zawarła w monografii habilitacyjnej – Miasta cywilizacji informacyjnej. Poszukiwanie równowagi pomiędzy światem fizycznym a światem wirtualnym. Była również inicjatorem w skali Polski programów edukacji architektonicznej dla dzieci. Prowadziła dla najmłodszych międzynarodowe warsztaty, włączając kadrę WAPK w tą problematykę i publikując w tym obszarze. Z odpowiedzialnością architektów i decydentów, wpływających na kształt otoczenia, za prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny dziecka oraz jego otwartość na kontakty społeczne wiąże się również monografia: Kształtowanie przestrzeni da dzieci w miejskim środowisku mieszkaniowym, skrypt: Architecture i Schools.

Wyniki badań zespołowych i indywidualnych oraz liczne nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe, w których Anna Palej brała udział, były publikowane wielokrotnie w czasopismach naukowych i zawodowych oraz prezentowane na konferencjach w kraju i za granicą. Prawa Twórcy zostały Jej przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1991 r. W 1994 roku otrzymała Award of Merit for outstanding teaching z University of Tennessee.

Pełniła znaczące funkcje wydziałowe i uczelniane, pełnomocnika dziekana WA PK ds. Programu Międzynarodowego Tennessee oraz pełnomocnika rektora PK ds. studiów w językach obcych i studentów cudzoziemców. Była członkiem interdyscyplinarnej Komisji Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN.

Profesor Anna Palej była niezrównanym dydaktykiem, wybitnym i inspirującym naukowcem oraz niezwykle życzliwą dla nas wszystkich Koleżanką. Na zawsze pozostanie w naszej Pamięci..

data publikacji: 10-09-2021    edycja: 10-09-2021

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!