Wydział Architektury PK zawarł porozumienie o współpracy z władzami samorządowymi Miasta Jarosławia

W dniu 3 listopada 2021 r. w Urzędzie Miasta Jarosławia zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej oraz władzami samorządowymi.

Parafowane przez Panią Dziekan WA dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak, prof. PK porozumienie przekazała Panu Burmistrzowi Jarosławia mgr Waldemarowi Paluchowi Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk. Na spotkaniu Wydział Architektury PK reprezentował również Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Władzami Samorządowymi i Otoczeniem Gospodarczym w Kraju i Zagranicą dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK.

Spodziewanymi efektami współpracy będą:

1. opracowania (projekty koncepcyjne) wykonywane przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dla lokalizacji wspólnie wytypowanych przez Strony Porozumienia;
2. opracowania studialne oraz projekty architektoniczne budowlane i wykonawcze opracowywane przez pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej;
3. wspólne wnioski grantowe i projekty badawcze.

porozumienie_urzad_miasta_jaroslawia_2021

data publikacji: 11-11-2021    edycja: 11-11-2021

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!

ISUF 2022 XXIX CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM 2...

ISUF 2022 XXIX CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM 2022 ŁÓDŹ – KRAKÓW | SEPTEMBER 6 – 11, 2022 Urban Redevelopment and Revitalisation A Multidisciplinary Perspective

Informacja dotycząca Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno...

Informacja dotycząca Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych

Bezpłatne kursy prowadzone przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach prowadzonych przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK: m.in. Studium pedagogiczne oraz kurs języka migowego.