INTERNATIONAL ARCHITECTURE WORKSHOP IN HAMBURG

Apply now! / Zgłoszenia!

Academy for Architecture Culture i gmp Architekten zapraszają do aplikowania do następnej edycji warsztatów architektonicznych, które odbędą się w wrześniu 2022 r. w Hamburgu.

 • Co: 3,5 tygodnia intensywnej pracy z młodymi studentami z całego świata nad ekscytującym projektem architektonicznym, którego kuratorami są uznani architekci.
 • Instytucja: aac Academy for Architectural Culture (założona przez gmp Architects)
 • Lokalizacja: Hamburg
 • Okres: 07.09 – 30.09.2022
 • Koszty: Dla każdego kandydata dostępne jest stypendium, które pokrywa koszty wstępne wraz ze materiałami roboczymi na kurs, jak również zakwaterowanie w Hamburgu na okres warsztatów.
 • Dla: Studenci studiów inżynierskich i magisterskich (architektura)
 • Termin składania wniosków: 30.06.2022
 • Temat jesiennych warsztatów 2022: Pałac Królewski w Dreźnie jako nowoczesne miejsce pracy. Zadanie łączy wyzwania związane z zasobami budowlanymi z postępującymi typologiami projektowymi dotyczącymi nowoczesnych środowisk pracy.
 • Więcej informacji na stronie: https://www.aac-hamburg.com/education/next-courses/?mtm_campaign=Bewerbungsverfahren&mtm_source=Fachschaften

English version

 • What: 3.5 weeks of intensive work with young students from all over the world on an exciting architectural design project, curated by renowned architects.
 • Institution: aac Academy for Architectural Culture (founded by gmp Architects)
 • Location: Hamburg
 • Period: 07.09 – 30.09.2022
 • Cost: For each candidate, a scholarship is available, that covers tuition fees incl. all working materials for the course as well as accommodation in Hamburg for the workshop period.
 • For: Bachelor & Master students (architecture)
 • Deadline for application: 30.06.2022
 • Topic autumn workshop 2022: The Royal Palace Dresden as a modern work place. The task combines the challenges of built resources with advancing design typologies regarding modern work environments.
 • More info at: https://www.aac-hamburg.com/education/next-courses/?mtm_campaign=Bewerbungsverfahren&mtm_source=Fachschaften

220502_aacwebbanner_instagram_stories_themafw22_baner

data publikacji: 20-06-2022    edycja: 20-06-2022

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!