REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE STUDIA KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

podyplomowe-studia-konserwacji-zabytkow-architektyury-i-urbanistyki-rekrutacja-2022

Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki WA PK

mają długoletnią tradycję. Utworzone zostały w 1973 r. w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (obecnie Katedrze). Program nauczania – aktualizowany zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy konserwatorskiej – uwzględnia wymagania organizacji zawodowych i pracodawców. Zapewnia słuchaczom efekty kształcenia podnoszące kwalifikacje w zawodzie, niezbędne na rynku pracy związane z pełnieniem zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków. Słuchacze otrzymują w ramach przewidywanych bloków tematycznych, niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, a zajęcia seminaryjne prowadzone w terenie – w obiektach zabytkowych i pracowniach konserwatorskich – pozwalają poznać praktyczne i techniczne aspekty różnorodnej problematyki konserwatorskiej.

Zaliczenie dwusemestralnego kursu (300 godzin) odbywa się dwuetapowo:

– egzamin pisemny (wybrane zagadnienia z historii architektury i urbanistyki oraz historii konserwacji zabytków i doktryn konserwatorskich);

– prezentacja przed komisją egzaminacyjną pisemnej pracy dyplomowej, obejmującej zagadnienia badawczo-konserwatorskie ( w zakresie problematyki związanej z wykształceniem lub wykonywanym zawodem).

Szczegółowe informacje dotyczące: rekrutacji, programu nauczania, terminów, bloków tematycznych, wykładowców oraz wybranych przykładów problematyki prac dyplomowych znajdują się na stronie internetowej:

http://arch.pk.edu.pl/dziekanat-wydzialu/studia/kierunek-architektura/studia-podyplomowe/

a także http://pskz.pk.edu.pl/

kierownik studiów

dr inż. arch. Barbara Zin prof. PK

data publikacji: 07-09-2022    edycja: 13-09-2022

Plan zajęć 2022/23

Aktualny plan zajęć 2022/23.

Konferencja ISUF 2022 Łódź Kraków 6-11.09.2022

Konferencja ISUF 2022 Łódź Kraków 6-11.09.2022

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.