MODELOWY EFEKTYWNY ENERGETYCZNIE I PROCESOWO BUDYNEK WIELORODZINNY w technologii modułowej wolumetrycznej projektowany przez zespół z Politechniki Krakowskiej powstanie w Mysłowicach

Politechnika Krakowska wraz z firmami Lightoffo sp. z o.o. oraz DMDmodular sp. z o.o. ze Skawiny – z jednym z liderów w segmencie budownictwa modułowego wolumetrycznego 3-D w Polsce – stworzyła z początkiem 2021 roku konsorcjum DMD-M – Dostępny Moduł Mieszkalny, by wspólnie, na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” prowadzić prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjną technologią prefabrykacji kubaturowej. Liderem konsorcjum z ramienia DMDmodular sp. z o.o. jest dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, również pracownik WAPK Katedry A-9.

Pracami interdyscyplinarnego zespołu Politechniki Krakowskiej kieruje dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK z Katedry Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9, a uczestniczą w nich naukowcy z Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług A-2 i Katedry Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5.

W skład zespołu wchodzą z Wydziału Architektury dr inż. arch. Anna Porębska (zastępca kierownika tematu), dr inż. arch. Bartłomiej Homiński, dr inż. arch. Bartosz Dendura, dr inż. arch. Krzysztof Barnaś, dr inż. arch. Filip Suchoń, dr inż. arch. Olga Kania;

Z Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń, dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK, dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń, dr inż. Izabela Godyń, dr inż. Krzysztof Muszyński, mgr inż. Grzegorz Ojczyk. Z Wydziału Inżynierii Lądowej: prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, dr inż. Grzegorz Śladowski, dr inż. Bartłomiej Szewczyk.

Naukowcy z PK wraz z pozostałymi uczestnikami konsorcjum pracują nad technologią stalowej prefabrykacji kubaturowej o możliwie najlepszym, optymalnie zerowym lub pozytywnym bilansie rocznym zużycia energii, przy zastosowaniu instalacji wspomagających. Technologia DMD-M wykorzystuje w dużym stopniu surowce wtórne i zmierza do maksymalnego zredukowania emisji CO podczas wytwarzania materiałów budowlanych. Realizacja projektu obniży ślad węglowy w trakcie całego cyklu życia budynku. Rozwój efektywnej energetycznie technologii modułowej pozwoli na ograniczenie kosztów budowy i eksploatacji oraz szybsze oddawanie budynków do użytkowania.

We wrześniu 2022 roku konsorcjum DMD-M zakończyło z sukcesem drugi z trzech etapów prac, a jego propozycja została wskazana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do realizacji. Demonstrator Technologii, którym będzie budynek mieszkaniowy wielorodzinny z 27 mieszkaniami dla rodzin 3- i 4-osobowych powstanie jesienią 2023 roku przy ulicy Karola Miarki w Mysłowicach. Jego realizacja na placu budowy potrwa zaledwie 3 miesiące. Budowę budynku o wartości 17,4 mln zł sfinansuje NCBR.

Partnerem strategicznym przedsięwzięcia zostało Miasto Mysłowice.

Prowadzone z udziałem naukowców z Politechniki Krakowskiej prace B+R finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wspierają realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

wynik_ii_14_zalacznik-6_wizualizacja-03_high

data publikacji: 14-09-2022    edycja: 14-09-2022

Plan zajęć 2022/23

Aktualny plan zajęć 2022/23.

Konferencja ISUF 2022 Łódź Kraków 6-11.09.2022

Konferencja ISUF 2022 Łódź Kraków 6-11.09.2022

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.