Tag: pomoc
Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów   Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów można uzyskać w DZIEKANACIE,  pod podanym poniżej numerem…

Informacja dotycząca Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych

Informacja dotycząca Akademickiego Punktu  Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych. Dostęp do  pomocy psychologicznej, będącej w ofercie CPiP PK   http://www.cpip.pk.edu.pl/akademicki-punkt-pomocy/

Aktualności

ZAWODOWA PRAKTYKA PROJEKTOWA PRZY WSPARCIU MPOIA

Zapraszamy studentów Wydziału Architektury do zgłaszania swoich portfolio w celu nawiązania współpracy z biurami architektonicznymi i odbycia obowiązkowej praktyki projektowej.

Uwaga studenci 2 roku WA PK

Studia w College Of Architecture & Design University Of Tennessee, USA.

Konferencja

Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów MIASTO DLA LUDZI. 9-10 listopada 2018, Wrocław.

Stypendium na udział w Student and Early Career Conference 2018

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie