Tag: standardy
Kierunek Architektura

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura  

Studia II stopnia

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROGRAM Karty przedmiotów – sylabusy

Studia I stopnia

  STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA   PROGRAM Karty przedmiotów – sylabusy

Studia I stopnia

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – Studia pierwszego stopnia Program Cele i efekty kształcenia Karty przedmiotów – sylabusy

Aktualności

ZAWODOWA PRAKTYKA PROJEKTOWA PRZY WSPARCIU MPOIA

Zapraszamy studentów Wydziału Architektury do zgłaszania swoich portfolio w celu nawiązania współpracy z biurami architektonicznymi i odbycia obowiązkowej praktyki projektowej.

Festiwal Architektury i Budownictwa

Tegoroczna edycja Festiwalu Architektury i Budownictwa skupia się na zagadnieniach związanych z miastami i funkcjonowaniem budynków komercyjnych w ich strukturach.

Uwaga studenci 2 roku WA PK

Studia w College Of Architecture & Design University Of Tennessee, USA.

Konferencja

Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów MIASTO DLA LUDZI. 9-10 listopada 2018, Wrocław.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie