Tag: uchwała
2020

posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Architektury w dniu 08.01.2020 posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Architektury w dniu 15.01.2020 posiedzenie Rady Naukowej Wydziału…

2021

zdalne posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Architektury w dniu 13.01.2021 zdane posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Architektury w dniu 10.02.2021 zdalne posiedzenie…

RW 30 01 2019

Rada Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 30.01.2019 podjęła następujące uchwały: Nr 01/org/01/II/2019 w sprawie kryteriów wyłaniania „liderów” osiągnięć naukowych…

RNWA 04.12.2019

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na posiedzeniu w dniu 04.12.2019 podjęła następujące uchwały: Nr 3/org/12/2019 w sprawie zgłoszenia uwag do projektu…

RNWA 07 10 2020

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na zdalnym posiedzeniu w dniu 07.10.2020 podjęła następujące uchwały: nr 1/rk/10/2020 w sprawie nadania stopnia dr…

KWA 19 05 2021

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 19.05.2021 r. w formie zdalnej podjęło następujące uchwały: nr 1/org/05/2021 w sprawie zaopiniowania Kandydata Wydziału Architektury do…

RW 13 02 2019

Rada Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 13.02.2019 podjęła następujące uchwały: Nr 01/o/02/2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na umowę o…

RNWA 08 01 2020

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na posiedzeniu w dniu 08.01.2020 podjęła następujące uchwały: nr 1/org/01/2020 w sprawie dodatkowych kryteriów awansowania nauczycieli akademickich…

RNWA 15 10 2020

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na zdalnym posiedzeniu w dniu 15.10.2020 podjęła następującą uchwałę: nr 1/rk/10/II/2020 w sprawie uzgodnienia kandydatur na…

KWA 16 06 2021

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 16.06.2021 r. w formie zdalnej podjęło następujące uchwały: nr 1/org/06/2021 w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Katedry Kształtowania…

Następna strona

Plan zajęć 2022/23

Aktualny plan zajęć 2022/23.

Zamówienie publiczne na remont toalet

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w ramach zamówienia publicznego

Konferencja ISUF 2022 Łódź Kraków 6-11.09.2022

Konferencja ISUF 2022 Łódź Kraków 6-11.09.2022

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.