KWA 07 07 2021

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 07.07.2021 r. w formie zdalnej podjęło następujące uchwały:

nr 1/b/07/2021 w sprawie zaopiniowania wniosków o nagrody w konkursie „Nagroda Miasta Krakowa 2021”

nr 1/o/07/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Andrzeja Hrabca na stanowisku profesora uczelni  w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu, na czas określony  od 13.07.2021 r do 30.09.2022 w Katedrze Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5

nr 2/o/07/2021 w sprawie  zatrudnienia na umowę o pracę  prof. dr hab. inż. arch. Ewy Stachury na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 10.07.2020 r.  do 30.09.2022 r. w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego A-3

 

 

data publikacji: 14-07-2021    edycja: 14-07-2021