Pomoc materialna

Stypendium naukowe dla studentów i doktorantów PK z Własnego Funduszu Stypendialnego.

 Poniżej link do Uchwały Senatu PK z dnia 28 kwietnia 2021 r. nr 37/f/04/2021 w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego:

http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3675

Składanie wniosków o w/w stypendium (nabór letni)do dn. 14.05.2021 do godz. 12.00 w Dziekanacie WA pok. 11 – p. Edyta Dziurzyńska.


 

Pomoc materialna dla studentów

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów można uzyskać w DZIEKANACIE,  pod podanym poniżej numerem telefonu: 

Dziekanat Wydziału Architektury – Pani Edyta Dziurzyńska   tel. 12 628 31 45
data publikacji: 09-07-2014    edycja: 07-05-2021