Pomoc materialna

Stypendium naukowe dla studentów i doktorantów PK z Własnego Funduszu Stypendialnego

Składanie wniosków o w/w stypendium (nabór letni)

– do dnia 16.05.2022 r. do godz. 14.00 w Dziekanacie WA pok.11 – p. Edyta Dziurzyńska

 


 

Pomoc materialna dla studentów

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów można uzyskać w DZIEKANACIE,  pod podanym poniżej numerem telefonu: 

Dziekanat Wydziału Architektury – Pani Edyta Dziurzyńska   tel. 12 628 31 45
data publikacji: 09-07-2014    edycja: 04-05-2022