Dyplomy

LISTA PROMOTORÓW INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH 2021/2022

LISTA PROMOTORÓW MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH 2021/2022


Instrukcja dla dyplomantów – I stopień – egzamin dyplomowy inżynierski 2020/21 – wersja z załącznikami dostępna w Wirtualnym Dziekanacie

_______________________________________________________________________

WNIOSEK O WYDANIE KOMPLETU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WRAZ Z SUPLEMENTEM DO DYPLOMU ORAZ ICH ODPISAMI (dot. obron dypl. po 01.10.2019)

_______________________________________________________________________

Komisje dyplomowe dla zainteresowanych dostępne są w eHMS

 


Organizacja semestrów dyplomowych – zimowego (studia I stopnia) oraz letniego (studia II stopnia) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2020/21


LISTA PROMOTORÓW INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH 2020/2021

LISTA PROMOTORÓW MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH 2020/2021

LISTA PROMOTORÓW MAGISTERSKICH I INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 


Regulamin antyplagiatowy oraz Procedura weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK

Wzory druków do regulaminu antyplagiatowego (edytowalne):

Wzór nr 1

Wzór nr 2

Wzór nr 3

Wzór nr 4


KIERUNEK ARCHITEKTURA

I stopień

II stopień

 

ARCHITECTURE IN ENGLISH (MA in English)

Detailed provisions to the Regulations of Study at Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology in force at the Faculty of Architecture of Cracow University of Technology regarding the procedure of award of university graduation diplomas at full-time and part-time second-cycle degree programmes in Architecture in Polish and English –valid from 1 October 2020

 


 

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DO REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki  DOTYCZĄCE TRYBU UZYSKIWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia i II stopnia na kierunku architektura krajobrazu  – obowiązują od 01.10.2020

I stopień

Karta tytułowa

Zgłoszenie do promotora – I stopień

Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego – I stopień

Recenzja pracy dyplomowej inżynierskiej

Pytania do egzaminu dyplomowego – I stopień

Karta odejścia studenta

 

II stopień

Karta tytułowa

Zgłoszenie do promotora – II stopień

Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego – II stopień

Recenzja pracy dyplomowej magisterskiej

Pytania do egzaminu dyplomowego – II stopień

Karta odejściadata publikacji: 09-07-2014    edycja: 19-10-2021