Dyplomy

 

 


Instrukcja – Dyplomanci  II stopień Architektura i Architektura Krajobrazu

Egzamin dyplomowy magisterski termin podstawowy

 Uprzejmie informujemy, że wszyscy dyplomanci kierunku ARCHITEKTURA i ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, którzy chcą przystąpić do obrony pracy magisterskiej w  I terminie – czerwcowym   zobowiązani są złożyć w  Dziekanacie niżej wymienione DOKUMENTY w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 10-06-2022r.

Studenci przystępujący do obrony pracy dyplomowej są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem antyplagiatowym oraz Procedurą weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK link do zarządzenia http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3493

Studenci przystępujący do obrony w I terminie – czerwcowym składają w Dziekanacie następujące dokumenty w oryginale do dnia 10-06-2022 r.:Bardzo proszę aby wszystkie dokumenty były uzupełnione kolorem NIEBIESKIM !!!!

 • Oryginał DEKLARACJI WYBORU TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ (plik w załączeniu – wzór nr 1 do Regulaminu Antyplagiatowego)
 • Oryginał Podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (z uzupełnionymi podpisami promotora i recenzenta oraz konsultanta) (plik w załączeniu)
 • Oryginał Oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (plik w załączeniu – wzór nr 3 do Regulaminu Antyplagiatowego)
 • Oryginał Oświadczenia o przechowywanie pracy dyplomowej w systemie ASAP(załącznik)
 • wniosek o wydanie kompletu dyplomu (plik w załączniku)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik w załączniku)
 • !!! Opłata za dyplom (polski i odpis w j. obcym) tylko dla dyplomantów zaczynających studia w roku  akademickim 2018/19 i wcześniej (należność będzie widoczna na koncie w Wirtualnym Dziekanacie) !!!
 • 220,00 zł dyplom RIBA – tylko kierunek Architektura (nieobowiązkowy)
 • do Dziekanatu nie składamy wydruku (kopii) pracy dyplomowej ( Zarządzenie Rektora nr 77 z dnia 13 lipca 2020r.)

 

Wgrywanie prac do systemu ASAPhttp://antyplagiat.pk.edu.pl do 10.06.2022 r.

 • załącznik (jak przygotować pracę)!!!! http://antyplagiat.pk.edu.pl/?p=30
 • ostateczna akceptacji przez promotora to 20.06.2022 r. (oraz wgranie opinii promotora i recenzji)
 • jeśli po wgraniu pracy dyplomowej do ASAP będzie figurował tytuł szkic pracy dyplomowej proszę kontaktować się z Dziekanatem

 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem (012) 628-31-63 lub mailowy lp.ud1664774453e.kp@1664774453athca1664774453lzsk1664774453

Planowany termin obron: 27 – 30 czerwca 2022r.

 

Harmonogram obron wrześniowych oraz termin składania dokumentów zostanie podany w lipcu 2022r.


Odpowiedź Pani Dziekan na pismo studentów w sprawie egzaminu kierunkowegoproblematyka egzaminu kierunkowegowykaz przedmiotów

EGZAMIN KIERUNKOWY – informacja  (3 sem. II st. kierunek Architektura)

 


Uwaga ! – dot. uzupełniania Karty Odejścia w Biurze Karier!!!

„W związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz zbliżającymi się obronami prac dyplomowych, przekazujemy informację
na temat podpisywania karty odejścia w Biurze Karier:

 Aby ograniczyć bezpośrednie wizyty, kartę odejścia możecie podbić w następujący sposób:

1) Grupowo – prosimy o zebranie obiegówek wśród koleżanek/kolegów lub całej grupy i dostarczenie ich do Biura Karier przez jedną osobę.

2) Indywidualnie, poprzez e-mail – prosimy wysłać wiadomość na adres: lp.ud1664774453e.kp@1664774453yreir1664774453ak1664774453 z informacją, jaki wydział kończycie. Jeżeli na karcie znajdują się już pieczątki innych jednostek, prosimy załączyć skan lub zdjęcie. W odpowiedzi otrzymacie skan z pieczątką Biura Karier.”


LISTA PROMOTORÓW INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH 2022/2023

LISTA PROMOTORÓW MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH 2022/2023


WNIOSEK O WYDANIE KOMPLETU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WRAZ Z SUPLEMENTEM DO DYPLOMU ORAZ ICH ODPISAMI (dot. obron dypl. po 01.10.2019)

_______________________________________________________________________

Komisje dyplomowe dla zainteresowanych dostępne są w eHMS

 


Organizacja semestrów dyplomowych – zimowego (studia I stopnia) oraz letniego (studia II stopnia) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2021/22


 

Regulamin antyplagiatowy oraz Procedura weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK

Wzory druków do regulaminu antyplagiatowego (edytowalne):


KIERUNEK ARCHITEKTURA

I stopień

II stopień

 

ARCHITECTURE IN ENGLISH (MA in English)

Detailed provisions to the Regulations of Study at Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology in force at the Faculty of Architecture of Cracow University of Technology regarding the procedure of award of university graduation diplomas at full-time and part-time second-cycle degree programmes in Architecture in Polish and English –valid from 1 October 2020

Preliminary information on the Final Examination at the Faculty of Architecture of Cracow University of Technology in the academic year 2021/2022


 

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DO REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki  DOTYCZĄCE TRYBU UZYSKIWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia i II stopnia na kierunku architektura krajobrazu  – obowiązują od 01.10.2020

I stopień

Karta tytułowa

Zgłoszenie do promotora – I stopień

Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego – I stopień

Opinia promotora/recenzenta – on-line w systemie ASAP

Pytania do egzaminu dyplomowego – I stopień

Karta odejścia studenta

 

II stopień

Karta tytułowa

Zgłoszenie do promotora – II stopień

Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego – II stopień

Recenzja pracy dyplomowej magisterskiej

Pytania do egzaminu dyplomowego – II stopień

Karta odejściadata publikacji: 09-07-2014    edycja: 20-09-2022