Koła Naukowe na Wydziale Architektury

Na Wydziale Architektury aktualnie działa 22 Studenckich Kół Naukowych. W ich pracach uczestniczy około 100 studentów. Każde Studenckie Koło Naukowe składa sprawozdanie z swojej działalności za poprzedni rok akademicki do 15 października danego roku Pełnomocnikowi Dziekana Wydziału Architektury ds. Kół Naukowych.

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Architektury ds. Kół Naukowych jest dr  inż. arch. Farid Nassery (email: lp.ud1618561588e.kp@1618561588yress1618561588anf1618561588 ), a Sekretarzem przy Pełnomocniku Dziekana WA ds. KN jest  mgr inż. arch. Paweł Sikorski (email: p.ude1618561588.kp@i1618561588ksrok1618561588ispp1618561588l)

Serdecznie zapraszamy do współpracy w istniejących już Kołach lub też do tworzenia nowych (zarządzenie Rektora). Poniżej lista Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Architektury.

SPIS STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Lp.

Nazwa Koła

Jednostka 

Opiekun

Kontakt

1. Architectura Militaris
Nr 3/86
Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich (A-81) / Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. Krzysztof Wielgus 12-628-24-65
lp.at1618561588ezag@1618561588aksny1618561588zrks.1618561588anna1618561588
lp.pw1618561588@sugl1618561588eiw_f1618561588otzsy1618561588zrk1618561588
2. Budownictwo Ogólne
Nr 20/86
Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego (A-04) dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK; dr inż. arch. Paweł Mika; dr hab. inż. arch. Łukasz Wesołowski 12-628-24-59
lp.u1618561588de.kp1618561588@cuk.1618561588aniba1618561588s1618561588
lp.u1618561588de.kp1618561588@akim1618561588.lewa1618561588p1618561588
lp.ud1618561588e.kp@1618561588ikswo1618561588losew1618561588.zsak1618561588ul1618561588
3. Koło Naukowe „SZTUKA”
Nr 23/86
Samodzielny Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A-7) dr sztuki inż. arch. Marcin Barański 12-628-24-38
lp.ud1618561588e.kp.1618561588etuti1618561588tsni@16185615887-a1618561588
4. Fotografia
Nr 29/86
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz 12-628-24-89
lp.ud1618561588e.kp@1618561588zcalk1618561588iw1618561588
5. Architektura Najnowsza
Nr 44/98
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury I Konserwacji Zabytków (A-1) prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz – Gyurkovich,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
12-628-24-11
lp.2o1618561588@hciv1618561588okruy1618561588gm161856158812-628-24-21
lp.ud1618561588e.kp@1618561588zciwe1618561588iklai1618561588bj1618561588
6. Koło Naukowe„Imago”
Nr 46/00
Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Farid Nassery,
dr inż. Stanisław Krenich,
mgr sztuki Agnieszka Kucia
12-628-29-92
lp.ud1618561588e.kp@1618561588yress1618561588anf1618561588,12-628-32-18
lp.ud1618561588e.kp.1618561588hcem@1618561588hcine1618561588rk1618561588
7. Koło Naukowe „Detal” Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) /Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Bogdan Dziedzic 12-628-24-59
lp.ud1618561588e.kp.1618561588ksu@c1618561588izdei1618561588zd1618561588
8. Koło Naukowe Historii Architektury I Konserwacji Zabytków
Nr 61/05
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 12-628-24-08
lp.ud1618561588e.kp@1618561588akzcu1618561588ldaka1618561588
9. Koło Naukowe GROW Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk prof. PK 12-628-24-79
lp.u1618561588de.kp1618561588@llei1618561588gajm1618561588lp.ai1618561588retni1618561588@koll1618561588eigaj1618561588adgam1618561588
10. Koło Naukowe Historii Architektury Polskiej
Nr 80/2010
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
 12-628-24-21
lp.ud1618561588e.kp@1618561588zczsa1618561588we1618561588,
lp.ud1618561588e.kp@1618561588zciwe1618561588iklai1618561588bj1618561588
11. Koło Naukowe „Podole”
Nr 83/2011
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) /Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Jacek Czubiński 12 628 24 16
lp.p1618561588w@iks1618561588nibuz1618561588c.kec1618561588aj1618561588
lp.ud1618561588e.kp@1618561588nibuz1618561588cj1618561588
12. Młoda urbanistyka
Nr 85/2011
Zakład Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego (A-51) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A-5) dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber 12-628-24-66
lp.ud1618561588e.kp@1618561588rebag1618561588-zciw1618561588orohe1618561588rhh1618561588
lp.ai1618561588retni1618561588@zciw1618561588orohe1618561588rh.an1618561588nah1618561588
13. Koło Naukowe “URBANator”
Nr 89/2012
Zakład Kompozycji Urbanistycznej (A31) /Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr inż. arch. Wojciech Wicher 12 628 24 28
lp.mo1618561588c.reh1618561588ciw@h1618561588craww1618561588,
lp.ud1618561588e.kp.1618561588ksu@r1618561588ehciw1618561588w1618561588
14. Studenckie Koło Naukowe Digital Landscape Architecture
Nr 92/2012
Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu / Instytut Architektury Krajobrazu (A8) mgr inż. Jacek Konopacki 12 628 24 69 lp.ud1618561588e.kp@1618561588ikcap1618561588onokj1618561588
15. Studenckie Koło Naukowe „Rzeźba”
Nr 93/2013
Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A7) mgr szt. art. rzeźb. Piotr Idzi 12 628 24 94
lp.ai1618561588retni1618561588@1izd1618561588irtoi1618561588p1618561588
16. Koło Naukowe Arboris
Nr 95/2013
Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych (A-83) /Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. kraj.Wojciech Bobek 12 628 24 60
lp.ud1618561588e.kp@1618561588kebob1618561588w1618561588
17. Studenckie Koło Naukowe „KARPATY”
Nr 98/2013
Zakład Architektury i Planowania Wsi (A35) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A3) mgr inż. arch. Agata Korzeniowska 12-628-24-13
lp.ud1618561588e.kp@1618561588akswo1618561588inezr1618561588oka1618561588
18. KN Projektowania Zrównoważonego
Nr 101/2013
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk prof. PK 12 628 31 10
lp.ud1618561588e.kp@1618561588kyzcr1618561588alybo1618561588kj1618561588,
lp.po1618561588@kyzc1618561588ralyb1618561588ok.j1618561588
19. Koło Naukowe „Architektura i Akwarela”
Nr 102/2013
Zakład Architektury Przemysłowej (A25) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A2) dr inż. arch. Krzysztof Ludwin 12 628 24 48
lp.ni1618561588wdul@1618561588niwdu1618561588l1618561588
20. Koło Naukowe „MIASTO PRZYSZŁOŚCI”
Nr 103/2013
Katedra Planowania Przestrzennegoi Ochrony Środowiska (A52) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A5) dr inż. arch. Daniel Ogrodnik 12-628-24 -68
lp.pw1618561588@sood1618561588ad1618561588,
lp.ud1618561588e.kp@1618561588kindo1618561588rgod1618561588
21. Studenckie Koło Naukowe BIM – Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych
Nr 108/2014
Katedra Konstrukcji i Technik Budowlanych (A-42) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) Dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz

 

Mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha

lp.ud1618561588e.kp@1618561588zciwe1618561588ikazc1618561588rujs1618561588

 

lp.ud1618561588e.kp@1618561588ahcul1618561588peicw1618561588

22. Koło Naukowe „WYOBRAŹNIA” Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Beata Vogt,

mgr inż. arch. Szymon Filipowski

12-628-29-92
moc.l1618561588iamg@1618561588tgove1618561588b1618561588,
moc.l1618561588iamg@1618561588famyz1618561588s1618561588
data publikacji: 04-02-2021    edycja: 05-02-2021