Plan zajęć

Rok akademicki 2022/23

Architektura:
Semestr zimowy Semestr letni
I stopień  I stopień
Rok 1/I: Semestr 1
B.D. in English
Rok 1/I: Semestr 2
B.D. in English
Rok 2/I: Semestr 3
B.D. in English
Rok 2/I: Semestr 4
B.D. in English
Rok 3/I: Semestr 5
B.D. in English
Rok 3/I: Semestr 6
B.D. in English
Rok 4/I: Semestr 7
B.D. in English
II stopień  II stopień
Rok 1/II: Semestr 2
M.D. in English
Rok 1/II: Semestr 1
M.D. in English
Rok 2/II: Semestr 3
M.D. in English
International School of Engineering
Year 2/II: Semester 3
Architektura Krajobrazu: 
Semestr zimowy Semestr letni
I stopień  I stopień
Rok 1/I: Semestr 1 Rok 1/I: Semestr 2
Rok 2/I: Semestr 3 Rok 2/I: Semestr 4
Rok 3/I: Semestr 5 Rok 3/I: Semestr 6
Rok 4/I: Semestr 7
II stopień  II stopień
Rok 1/II: Semestr 2 Rok 1/II: Semestr 1
Rok 2/II: Semestr 3
International School of Engineering
Year 2/II: Semester 3
data publikacji: 27-09-2022    edycja: 03-10-2022