Współpraca międzynarodowa

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej prowadzi wielokierunkową współpracę z wieloma uczelniami zagranicznymi. Obejmuje ona wymiany studentów i pracowników dydaktycznych, prowadzenie wspólnych badań, organizację warsztatów projektowych, spotkań o charakterze seminaryjnym, wystaw i konferencji.

Jednym z najstarszych elementów programu wymian studenckich z uczelniami zagranicznymi jest na naszym Wydziale „Program Tennessee”, zapoczątkowany w roku 1992 dzięki umowie o współpracy podpisanej przez Politechnikę Krakowską oraz College of Architecture and Design, University of Tennessee. Już od wielu zatem lat, w połowie lutego, 10-15 studentów architektury ze stanowego uniwersytetu z siedzibą w Knoxville przyjeżdża do Krakowa na studia w semestrze letnim. Taka sama liczba studentów z naszego Wydziału  wyjeżdża na jedno-semestralne studia do Stanów Zjednoczonych. Studenci polscy włączani są w obowiązujący na Uniwersytecie Tennessee program studiów, warunkiem bowiem wyjazdu jest oprócz wysokiej średniej ogólnej i średniej z przedmiotów projektowych także bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wybór semestru letniego, w którym zajęcia akademickie kończą się w maju, pozwala studentom polskim na przedłużenie ich pobytu w Stanach Zjednoczonych i zbieranie doświadczeń zawodowych  w biurach  Nowego Jorku, Chicago, Bostonu i innych miast amerykańskich na co zezwala im wiza studencka, umożliwiająca odbywanie wakacyjnych praktyk architektonicznych. Trwałym plonem wymiany, obok nowych przyjaźni i różnorodnych ciekawych doświadczeń, jest także obszerna dokumentacja fotograficzna i zbiory szkiców z podróży, wykorzystywane później wszelkiego typu wystawach, reportażach i artykułach publikowanych w periodykach architektonicznych i prezentowanych na sesjach kół naukowych.

Z kolei Program Erasmus  otwiera  studentom WA PK możliwość wyjazdu na semestr studiów na partnerskich uczelniach europejskich.  Studenci naszego wydziału mogą ubiegać się o wyjazd m.in.  do Austrii (Wiedeń, Graz), Danii (Kopenhaga, Horsens), Francji (Paryż, Grenoble), Hiszpanii (Madryt, Walencja), Holandii (Amsterdam), Niemiec (Weimar, Cottbus, Aachen, Bochum, Coburg, Frankfurt, Hildesheim , Kolonia, Münster, Trier, Drezno, Berlin, Braunschweig, Kaiserslautern,  Portugalii (Colvilha), Wielkiej Brytanii (Manchester) i Włoch (Turyn, Mediolan, Rzym) oraz do wielu innych. Erasmus

Aby w wyniku kwalifikacji uzyskać jedno z ponad stu miejsc  kandydat musi mieć ukończone minimum pierwsze trzy semestry studiów, legitymować się wysoką średnią, zarówno z przedmiotów projektowych jak i  ogólną ze studiów  oraz bardzo dobrą znajomością języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską. Wielu studentów którzy brali udział w programie Erasmus  wykonuje dyplomy „z podwójnym promotorstwem”czyli pod kierunkiem profesora z naszego Wydziału i  z europejskiej uczelni partnerskiej. Niektórzy podejmują studia uzupełniające i uzyskują dyplom uczelni zagranicznych obok dyplomu WA PK.

Należy podkreślić, że z roku na rok rośnie liczba studentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają na studia w Krakowie w ramach Programu Erasmus. Przewidziana dla ich oferta studiów w języku angielskim zakłada również integrację ze studentami polskimi: wymianę poglądów i doświadczeń z różnych szkół architektonicznych, nawiązywanie kontaktów, które być może zaowocują przyszłą zawodową współpracą.

Obok wyjazdów semestralnych nasi studenci mogą uczestniczyć w międzynarodowych warsztatach projektowych takich jak mające szczególnie długą tradycję „Munster-Kraków –Delft”. Tematem corocznych warsztatów studialnych jest zawsze projekt koncepcyjny nowego użytkowania obiektów międzywojennych projektowanych przez wybitnych architektów w Niemczech, Holandii i w Polsce, dla których niezbędne jest poszukiwanie nowej formuły użytkowej stosownej do nowych czasów. Tematem warsztatów była modernizacja budynku „Domu Plastyków” przy ul. Łobzowskiej w Krakowie”, Palaise Thurn und Taxis we Frankfurcie w Niemczech , czy dawne silosy Haavensilo w Rotterdamie w Holandii. Organizujemy również dla studentów  warsztaty związane ze współpracą naukową z Uniwersytetem w Wenecji czy Romualdo del Bianco Foundation z Florencji  – międzynarodową organizacją związaną z promocją kultury i nauki.

W związku z przystąpieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej, Wydział Architektury, zgodnie z polityką edukacyjną Politechniki Krakowskiej, opracowuje programy i wydarzenia, dostępne w języku angielskim nie tylko dla studentów zagranicznych, ale także studentów polskich. Od kilku lat w ofercie dydaktycznej Wydziału znajdują się przedmioty fakultatywne, warsztaty projektowe i wykłady gości zagranicznych oraz  wybrane przedmioty projektowe wraz z towarzyszącymi im wykładami prowadzone przez profesorów WA PK.

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 29-09-2021