The eduroam wireless network

W budynkach Wydziału Architektury przy ul. Warszawskiej, Podchorążych i Kanoniczej zostały zainstalowane bezprzewodowe punkty z dostępem do Internetu. Sygnał udostępniany jest poprzez eduroam dla studentów i pracowników naszej uczelni oraz dla gości z innych uczelni, które przystąpiły do inicjatywy eduroam.

Punkty dostępowe znajdują się:

  • w budynku przy ul. Podchorążych w korytarzach parteru, I i II piętra. Sieć obejmuje swoim zasięgiem korytarze i sale P5, P6, W1, W2 oraz salę Rady Wydziału,
  • w budynku przy ul. Warszawskiej w korytarzach parteru, I, III i IV piętra. Sieć obejmuje swoim zasięgiem korytarze oraz część pomieszczeń bezpośrednio sąsiadujących z korytarzem,
  • w budynku przy ul. Kanoniczej na klatkach schodowych. Sieć swoim zasięgiem obejmuje korytarze.

W celu podłączenia się do sieci Internet poprzez eduroam studenci i pracownicy PK powinni pobrać i zainstalować na swoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie) osobisty certyfikat, wydawany przez Dział Informatyzacji PK. Procedura uzyskania oraz instalacji certyfikatu opisana jest na stronie głównej PK.

Goście spoza Politechniki Krakowskiej mogą podłączyć się do sieci eduroam z wykorzystaniem certyfikatów wydanych przez ich macierzyste uczelnie.

Posiadając certyfikat wydany przez Politechnikę Krakowską zyskają Państwo możliwość bezprzewodowego dostępu do sieci Internet przebywając na terenie PK oraz wielu innych uczelni i instytucji naukowych w Polsce i na świecie.

 

publication date: 09-07-2014    edit: 28-11-2016