Terminy obron

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  06  listopada  2017 r. o godzinie 12.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Warszawskiej  24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Wojciecha Rymszy-Mazura  pt: „Specyfika zieleni zapleczy militarnych Austro-Węgier na wybranych przykładach miast i twierdz”.

Promotor:  dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski,  prof. PK

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka;  dr hab. inż. arch.  Piotr Molski, prof. PW

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  06  listopada  2017 r. o godzinie 13.30 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Warszawskiej  24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż., arch. kraj. Anny Steuer-Jurek pt: „Zieleńce ogrodowe na terenie dawnej rejencji opolskiej”.

Promotor:   prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło;  dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska, prof. SSW

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  08  listopada  2017 r. o godzinie 12.00 w sali nr. 101 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Kanoniczej  1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Małgorzaty  Hryniewicz  pt: „Królewska rezydencja w Łobzowie.Od pałacu Santi Gucciego do malowniczej ruiny XIX wiecznej. Przekształcenia obiektu na podstawie źródeł ikonograficznych”.

Promotor:  dr hab. Klaudia Stala,  prof. PK

Recenzenci:  dr hab. inż. Marek Gosztyła, prof. PRz;  prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  09  listopada  2017 r. o godzinie 12.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Warszawskiej  24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Bartosza  Dendury  pt: „Architektura poolimpijska. Architektura obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej, realizowanych na potrzeby igrzysk w kontekście idei dziedzictwa olimpijskiego”.

Promotor:  dr hab. inż. arch. Piotr Burak-Gajewski,  prof. PK

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska;  prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Zabłocki

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 25-10-2017