Terminy obron

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  05  lipca  2017 r. o godzinie 15.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Warszawskiej  24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Elizy  SZCZEREK  pt: „Rola rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta”.

Promotor:  dr hab. inż. arch. Anna  Franta,  prof. PK

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof  Bieda; prof. dr hab. inż. arch.  Zbigniew Zuziak

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  11  lipca  2017 r. o godzinie 12.00 w sali nr. 101 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Kanoniczej  1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Dominika  Przygodzkiego pt: „Stanowisko archeologiczne Regia w Wiślicy i możliwości ekspozycji jego reliktów architektonicznych na tle współczesnych tendencji i rozwiązań europejskich”.

Promotor:   dr hab. Klaudia Stala

Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg;  dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


data publikacji: 09-07-2014    edycja: 27-06-2017