Terminy obron

Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 15 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się w trybie zdalnym

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Klaudii Cechini

na temat:

„MIASTA DOBY KAZIMIERZA WIELKIEGO W DOLINIE POPRADU

– MUSZYNA I PIWNICZNA.

ROZWÓJ PRZESTRZENNY W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA”

 Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa

Recenzenci:

  1. Prof. Yulia Ivashko, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUCA),
  2. Dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski,
  3. Dr hab. Michał Proksa, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska,

Link do publicznej obrony

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM2YjQ1NmYtMDBkYS00ZjUzLWI1OGItNmJhY2ZmMzFmMDg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2237fb2136-b59e-4080-947f-d9123f270609%22%7d

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. W związku z czasowym zamknięciem Czytelni Głównej Biblioteki Politechniki Krakowskiej, dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/43850

——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o publicznej obronie Pani mgr Anny Mistewicz (Politechnika Warszawska)

———————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Aldony Szarypo.

———————————————————————————————————————–