Terminy obron

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 08 maja 2019 r. o godzinie 13.00 w sali nr. 9 ( parter) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Warszawskiej  24,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Filipa  SUCHONIA  pt:Rola zapomnianej struktury pofortyfikacyjnej w kształtowaniu przestrzennego rozwoju miasta

Promotor:  dr hab. inż. arch. Mateusz  Gyurkovich

Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg;  dr hab. inż. arch. Artur  Jasiński

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


data publikacji: 09-07-2014    edycja: 17-04-2019