Terminy obron

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  04 kwietnia 2018 r. o godzinie 11.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Warszawskiej  24,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Witolda BURKIEWICZA  pt: Analiza trzech wybranych projektów Antonio Gaudiego mieszczących się na obszarze barcelońskiej dzielnicy Ensanche, zrealizowanych w ramach założeń planu Cerdá z roku 1859 ze specjalnym uwzględnieniem walorów krajobrazu miejskiego

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bőhm

Recenzenci:  prof. dr arch. Josep Bertran Iliari;   dr hab. inż. arch.  Katarzyna Pluta

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  25 kwietnia 2018 r. o godzinie 11.00 w sali nr. 2.15 (II piętro) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Podchorążych  1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Wojciecha  SPYRKI  pt: Planowanie korytarzy osiedleńczych w oparciu o sieć transportu zbiorowego – przykład Pasma Doliny Raby

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bieda

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło;   prof. dr hab. inż. arch.  Elżbieta Węcławowicz-Bilska

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  09 maja 2018 r. o godzinie 15.00 w sali nr. 2.15 (II piętro) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Podchorążych  1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Jakuba MROZOWSKIEGO pt: „Jakość przestrzeni społecznych w wybranych obszarach mieszkaniowych na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie

Promotor:  dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK

Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg;   dr hab. inż. arch.  Beata Komar

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 23-04-2018