Terminy obron

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  04 kwietnia 2018 r. o godzinie 11.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Warszawskiej  24,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Witolda BURKIEWICZA  pt: Analiza trzech wybranych projektów Antonio Gaudiego mieszczących się na obszarze barcelońskiej dzielnicy Ensanche, zrealizowanych w ramach założeń planu Cerdá z roku 1859 ze specjalnym uwzględnieniem walorów krajobrazu miejskiego

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bőhm

Recenzenci:  prof. dr arch. Josep Bertran Iliari;   dr hab. inż. arch.  Katarzyna Pluta

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 16-03-2018