Terminy obron

Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 17  marca  2020 r. o godzinie 10.30 w sali nr. 9 ( parter ) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Warszawskiej  24,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Manezhy  DOST pt: „Krytyczny regionalizm Kennetha Framptona jako odpowiedź na potrzebę tożsamości kulturowej architektury XXI wieku

Promotor:  dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski, prof. PK

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Wojciech  Kosiński ; prof. dr hab. inż. arch.  Elżbieta Przesmycka

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Informujemy,

Że zgodnie z Komunikatem Dziekana WA z 13.03.2020,
w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju,
wszystkie planowane w najbliższym czasie obrony doktoratów
i egzaminy doktorskie są odwołane.
Informacja dotyczy przede wszystkim terminów:
18.03, 20.03, 25.03, 8.04 oraz 15.04.
Nowe terminy zostaną ustalone po powrocie do normalnego trybu pracy
na Politechnice Krakowskiej, czyli najwcześniej po 15 kwietnia 2020.

Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  20  marca 2020 r. o godzinie 10. 30 w sali nr 6 (parter)  Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Podchorążych 1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Małgorzaty WIJAS pt.: Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady.

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch.  Wacław  Seruga

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch.  Wojciech Bonenberg;  dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof.PL

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Informujemy,

Że zgodnie z Komunikatem Dziekana WA z 13.03.2020,
w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju,
wszystkie planowane w najbliższym czasie obrony doktoratów
i egzaminy doktorskie są odwołane.
Informacja dotyczy przede wszystkim terminów:
18.03, 20.03, 25.03, 8.04 oraz 15.04.
Nowe terminy zostaną ustalone po powrocie do normalnego trybu pracy
na Politechnice Krakowskiej, czyli najwcześniej po 15 kwietnia 2020.

Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 20  marca  2020 r. o godzinie 13. 00 w sali nr. 9 ( parter ) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Warszawskiej  24,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż., arch. kraj. Katarzyny ELWART pt: „Dziedzictwo przestrzenne wybranych osiedli przemysłowych Zachodniej Małopolski. Historia i perspektywy

Promotor:  dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bőhm ;  dr hab. inż. arch.  Bogna Lipińska

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie

Informujemy,

Że zgodnie z Komunikatem Dziekana WA z 13.03.2020,
w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju,
wszystkie planowane w najbliższym czasie obrony doktoratów
i egzaminy doktorskie są odwołane.
Informacja dotyczy przede wszystkim terminów:
18.03, 20.03, 25.03, 8.04 oraz 15.04.
Nowe terminy zostaną ustalone po powrocie do normalnego trybu pracy
na Politechnice Krakowskiej, czyli najwcześniej po 15 kwietnia 2020.

Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  25  marca 2020 r. o godzinie 13. 00 w sali nr 6 (parter)  Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Podchorążych 1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Andrzeja  TRUSZCZYŃSKIEGO pt.: „Grywalizacja architektury w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej na przykładzie wybranych parków wodnych”

Promotor:  dr hab. inż. arch.  Justyna  Kobylarczyk, prof. PK

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch.  Zbigniew Paszkowski;  dr hab. inż. arch. Michał  Stangel

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Informujemy,

Że zgodnie z Komunikatem Dziekana WA z 13.03.2020,
w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju,
wszystkie planowane w najbliższym czasie obrony doktoratów
i egzaminy doktorskie są odwołane.
Informacja dotyczy przede wszystkim terminów:
18.03, 20.03, 25.03, 8.04 oraz 15.04.
Nowe terminy zostaną ustalone po powrocie do normalnego trybu pracy
na Politechnice Krakowskiej, czyli najwcześniej po 15 kwietnia 2020.

Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  25  marca 2020 r. o godzinie 15.30 w seminaryjnej IPU  (II piętro)  Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Podchorążych 1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Adama PODHALAŃSKIEGO pt.: „Efektywność energetyczna osiedli na przykładzie realizacji niemieckich”

Promotor:  dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka;  dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚL

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Informujemy,

Że zgodnie z Komunikatem Dziekana WA z 13.03.2020,
w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju,
wszystkie planowane w najbliższym czasie obrony doktoratów
i egzaminy doktorskie są odwołane.
Informacja dotyczy przede wszystkim terminów:
18.03, 20.03, 25.03, 8.04 oraz 15.04.
Nowe terminy zostaną ustalone po powrocie do normalnego trybu pracy
na Politechnice Krakowskiej, czyli najwcześniej po 15 kwietnia 2020.

 

 

 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 15-03-2020