Terminy obron

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 24 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w sali nr. 9 ( parter) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Warszawskiej  24,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Wojciecha  SUMLETA  pt: Skala ludzka wnętrza urbanistycznego w wielorodzinnych osiedlach mieszkaniowych

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

Promotor pomocniczy: dr Zofia Łącała

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski;  dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 27 czerwca 2019 r. o godzinie 15.00 w sali nr. 101 ( I piętro) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Kanoniczej  1,   odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Carlo  Berizziego pt:  „Contemporary collective spaces in the historical urban context in Europe. Współczesne przestrzenie w historycznych miastach Europy”

Promotor:  dr hab. inż. arch. Piotr  Obracaj

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Wojciech  Bonenberg;  prof. dr hab. inż. arch. Wojciech  Kosiński

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 08 lipca 2019 r. o godzinie 13.00 w sali nr. 9 (parter) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Warszawskiej  24,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Sylwii  MOCHOCKIEJ  pt: Rehabilitacja przestrzeni kieleckich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990 pod kątem współczesnych potrzeb

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Wacław  Seruga

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Barbara  Gronostajska;  dr hab. inż. arch. Elżbieta  Kaczmarska

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 24-06-2019