Terminy obron


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  18 września 2018 r. o godzinie 15.00 w sali nr. 06 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Podchorążych  1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Katarzyny BAREŁKOWSKIEJ  pt: Między ochroną a przetrwaniem średniowiecznej architectura militaris

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch.  Andrzej Kadłuczka;   prof. dr hab. inż. arch.  Elżbieta Przesmycka

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 20 września 2018 r. o godzinie 13.00 w sali nr. 2.15 (II piętro) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Podchorążych  1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Beaty WALICKIEJ-GÓRAL  pt: „Wpływ urbanistyczno-architektonicznego kształtowania mieszkaniowego wnętrza urbanistycznego na jego komfort akustyczny

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

Promotor pomocniczy: dr inż. Krystian Woźniak

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg;   dr hab. inż. arch.  Magdalena Belof

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  25 września 2018 r. o godzinie 10.00 w sali nr. 06 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Podchorążych  1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Joanny FIGURSKIEJ-DUDEK  pt: „Dukla w średniowieczu ( urbanistyka i architektura miasta).

Promotor:  dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch.  Bonawentura  Maciej  Pawlicki;   dr hab. Michał  Proksa

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 25 września 2018 r. o godzinie 10.30 w sali nr. 2.15 (II piętro) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Podchorążych  1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Tomasza  MOSKALA pt: „Wpływ założeń Ogólnego Planu Zabudowania miasta Rzeszowa z 1939 r. na dokumenty planistyczne miasta w latach 1939-2003

Promotor:  dr hab. inż. arch. Maciej  Motak

Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Teresa  Bardzińska-Bonenberg;   prof. dr hab. inż. arch.  Marek  Kowicki

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 25 września 2018 r. o godzinie 13.00 w sali nr. 2.15 (II piętro) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Podchorążych  1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Joanny  DUDEK  pt: „Identyfikacja i implementacja wzorców prawidłowego kształtowania śródmiejskiej ulicy na przykładzie miasta Rzeszowa

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Jacek  Gyurkovich

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Wojciech  Kosiński;   dr hab. inż. arch.  Katarzyna  Pluta

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 13-09-2018