Terminy obron

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  21 stycznia 2019 r. o godzinie 11.15 w sali nr. 9 (parter) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Warszawskiej  24,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Agaty WALCZAK  pt: „Procesy zachodzące w krajobrazie Nowej Huty – rozwój versus destrukcja przestrzeni

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch.  Aleksander Böhm

Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bieda ;   prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Wyżykowski

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  02 lutego 2019 r. o godzinie 12.00 w sali nr. 06 (parter) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Podchorążych  1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Martina VAŠCIAKA pt: „Educational presentation of architectural heritage. Smart Way of Architectural Heritage Presentation Focused on Educational Impact of IN SITU Monument Presentation”

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch.  Elżbieta Węcławowicz-Bilska

Recenzenci:  dr hab. inż. Marek Gosztyła ;   prof. arch. Eva Kralova

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  09 stycznia 2019 r. o godzinie 12.00 w sali nr. 9 (parter) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Warszawskiej  24,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Wojciecha  MATYSA  pt: „Małe domy mieszkalne – nowy typ niskiej zabudowy mieszkaniowej

Promotor:  dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Maciej  Kłopotowski

Recenzenci:   dr hab. inż. arch.  Adam  Nadolny;  dr hab. inż. arch. Jan  Słyk

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  09 stycznia 2019 r. o godzinie 11.00 w sali nr. 2.15 (II piętro) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Podchorążych  1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Agnieszki  WŁOCH-SZYMLI  pt: „Wizje, eksperymenty i strategie rozwojowe Wiednia. Poszukiwanie przyjaznego człowiekowi środowiska mieszkaniowego

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Jacek  Gyurkovich

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch.  Wojciech  Kosiński;  prof. dr hab. inż. arch. Marek  Kowicki

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 18-01-2019