Terminy obron

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  27 listopada 2018 r. o godzinie 16.30 w sali nr. 2.15 (II piętro) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Podchorążych 1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Pawła WOJDYLAKA  pt: „Architektura ulicy a strategia rewitalizacji śródmieścia. Urbanistyczne aspekty rewitalizacji ulic w wybranych śródmieściach polskich metropolii

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew  Zuziak

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Robert  Masztalski ;   dr hab. inż. arch.  Justyna Martyniuk-Pęczek

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  28 listopada 2018 r. o godzinie 11.00 w sali nr. 2.15 (II piętro) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Podchorążych 1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Karoliny DUDZIC-GYURKOVICH  pt: „Pokonywanie barier urbanistycznych. Współczesne przykłady przekształceń rejonów dróg szybkiego ruchu w obszarach miejskich

Promotor:  dr hab. inż. arch. Anna  Kantarek, prof. PK

Recenzenci:   dr hab. inż. arch.  Justyna Martyniuk-Pęczek; prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Wyżykowski

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  28 listopada 2018 r. o godzinie 15.00 w sali nr. 2.15 (II piętro) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Podchorążych 1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Mariusza ŁYSIENIA  pt: „Związki funkcjonalno-przestrzenne miasta z rzeką. Przykłady ośrodków o wielkości do 50 tysięcy mieszkańców

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta  Węcławowicz-Bilska

Recenzenci:   prof. dr hab. inż. arch.  Marek  Kowicki;   prof. dr hab. inż. arch. Wacław  Seruga

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 14-11-2018