Terminy obron

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  28 czerwca 2018 r. o godzinie 11.30 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Warszawskiej  24,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Kamila  BISKUPA  pt: Inteligentna architektura w środowisku mieszkaniowym

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska;   dr hab. inż. arch.  Katarzyna Pluta

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 28 czerwca 2018 r. o godzinie 13.30 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Warszawskiej  24,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Magdaleny OCIEPKI – MIŚKOWIEC  pt: Wpływ formy architektonicznej na kształtowanie klimatu akustycznego wnętrz sakralnych

Promotor:  dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk. prof. PK

Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Jan Wrana;   prof. dr hab. inż. arch.  Andrzej Wyżykowski

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  02 lipca 2018 r. o godzinie 13.00 w sali nr. 2.15 (II piętro) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Podchorążych  1,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Tijany TUFEK – MEMISEVIĆ pt: „Contemporary linear city development. A case of spatial interventions in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Promotor:  dr hab. inż. arch. Ewa Stachura

Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Anna Bać;   dr hab. inż. arch.  Beata Kucharczyk-Brus

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 15-06-2018