Terminy obron

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 10 września 2019 r. o godzinie 12.00 w sali nr. 9 ( parter) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Warszawskiej  24,  odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Romana  PARUCHA  pt: „Strukturalne determinanty form architektonicznych współczesnych budynków wysokich

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Janusz  Rębielak

Recenzenci:  dr hab. inż. Wiesław  Rokicki; prof. dr hab. inż. arch. Wojciech  Zabłocki

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 09 września 2019 r. o godzinie 14.00 w sali nr. 101 ( I piętro) Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy  Kanoniczej  1,   odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch.  Piotra  PIKULSKIEGO pt:  „Pałac w Łobzowie za czasów Jana III Sobieskiego. Rekonstrukcja nieznanej dotąd fazy obiektu na podstawie badań historycznych”

Promotor:  dr hab.Klaudia  Stala, prof. PK

Recenzenci:  dr hab. Michał  Proksa;  prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta  Przesmycka

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 26-07-2019