Terminy obron

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  05  czerwca  2017 r. o godzinie 12.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Warszawskiej  24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Marzeny Jeleniewskiej – Jankowskiej pt: „Ogrody różane w Europie. Historia, stan zachowania i perspektywy rozwoju na wybranych przykładach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski”.

Promotor:  dr hab. inż. arch. Agata  Zachariasz,  prof. PK

Recenzenci:  dr hab. inż. arch.  Katarzyna  Rozmarynowska;  dr hab. Piotr  Urbański

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 07  czerwca  2017 r. o godzinie 15.00 w sali nr. 06 Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Podchorążych  1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Jolanty  Kopacz pt: „Architektura narodowego romantyzmu w XIX i na początku XX wieku w krajach nordyckich oraz ich wpływ na krainy ościenne. Problemy architektoniczne, urbanistyczne i estetyczne”.

Promotor:   prof. dr hab. Zdzisława  Tołłoczko

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej  Pawlicki;  prof. dr hab. inż. arch. Tomasz  Węcławowicz

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.


data publikacji: 09-07-2014    edycja: 22-05-2017