Terminy obron
Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  
21  października  2020 r. o godzinie 15.00 odbędzie się – zdalnie– publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra inż. arch. Michała JANI pt.: ”Smart City jako proces w projektowaniu współczesnych struktur urbanistycznych”
Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, KAAFM
dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. PG, Politechnika Gdańska
Meeting ID: 881 3333 0218
Passcode: 626147
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. W związku z czasowym zamknięciem Biblioteki Politechniki Krakowskiej, w dalszym ciągu dostęp do prac przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK
Przesyłam link do doktoratu Michała Jani:
 —————————————————————————————————————————————————————-
DZIEKAN I RADA NAUKOWA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ mgr inż. arch. Michała Nessela
O ZASTOSOWANIU CYFROWYCH TECHNIK ALGORYTMICZNYCH W PROJEKTOWANIU, W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA FORMY ARCHITEKTONICZNEJ
PROMOTOR
dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK
dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK Wydział Architektury Politechnika Krakowska
RECENZENCI
dr hab. arch. Maria Helenowska-Peschke Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Dyskusja odbędzie się dnia 19 października 2020 roku o godzinie 14:00 w trybie zdalnym, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny i bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku na odległość. Będzie ona dostępna z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams pod linkiem
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab6bac1ace84549e0bb276a86912c1b2e%40thread.tacv2/1601656194273?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220d171bab-559a-4bab-b272-93c399f3e356%22%7d
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne jest na stronie internetowej Wydziału Architektury PK link do dokumentów Z pracą można się zapoznać w Bibliotece PK w trybie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami
https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/43450
lub w biurze Instytutu Projektowania Architektonicznego (A-2) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku problemów technicznych należy skontaktować się bezpośrednio z sekretarzem Komisji K-2 (komisja) za pośrednictwem poczty elektronicznej (spis). Transmisja obrony publicznej będzie rejestrowana z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams do nagrywania dźwięku, wideo oraz aktywności w zakresie udostępniania ekranu. Będzie ono wykonane wyłącznie dla celów archiwizacyjnych prac Komisji. Dołączenie do spotkania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opisaną powyżej rejestrację. Osoby, które nie wyrażają zgody na rejestrację będą proszone o rozłączenie się.

DZIEKAN I RADA NAUKOWA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ MGR INŻ., INŻ. ARCH. KRAJ. BARBARY KRUPY PT. KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE RZESZOWA

PROMOTOR DR HAB. INŻ. ARCH. AGATA ZACHARIASZ, PROF. PK

PROMOTOR POMOCNICZY DR INŻ. PRZEMYSŁAW KOWALSKI

RECENZENCI

DR HAB. INŻ. ARCH. KATARZYNA ROZMARYNOWSKA, PROF. SSW SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA

DR HAB. INŻ. MARTA SKIBA, PROF. UZ UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

DYSKUSJA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZINIE 11:00 ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZOOM

Topic: K4_197_2_2020_OBRONA DOKTORSKA MGR INŻ. INŻ. ARCH. KRAJ. BARABARY KRUPY Time: Oct 16, 2020 11:00 AM Warsaw Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94176272037?pwd=L0wzSDQyVzRsNmxjTkt0OFY0c3NUUT09

Meeting ID: 941 7627 2037

Passcode: 8D5XdV

Z PRACĄ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/43443


DZIEKAN I RADA NAUKOWA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ MGR INŻ. ARCH. KRAJ. BOŻENY ŁEBZUCH PT. ZESPOŁY REZYDENCJONALNO-PARKOWE RODZINY HENCKEL VON DONNERSMARCKÓW NA GÓRNYM ŚLĄSKU

PROMOTOR DR HAB. INŻ. ARCH. KATARZYNA ŁAKOMY, PROF. PK

RECENZENCI

DR HAB. INŻ. ARCH. BOGNA LIPIŃSKA, PROF. SSW SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA

DR HAB. INŻ. ARCH. MAGDALENA ŻMUDZIŃSKA-NOWAK, PROF. NZW. PŚL. POLITECHNIKA ŚLĄSKA

DYSKUSJA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZINIE 9:00 ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZOOM

Topic: K4_197_1_2020_OBRONA DOKTORSKA MGR INŻ. ARCH. KRAJ. BOŻENY ŁEBZUCH Time: Oct 16, 2020 09:00 AM Warsaw Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92347708668?pwd=ak5TcXpsUzAwbzBTUzErRXNGS0hMdz09

Meeting ID: 923 4770 8668

Passcode: mfEft1

Z PRACĄ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/43444


Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dn. 30 września 2020  o godzinie 9.00 odbędzie się – zdalnie – publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. krajobr. KATARZYNY ELWART pt. DZIEDZICTWO PRZESTRZENNE WYBRANYCH OSIEDLI PRZEMYSŁOWYCH ZACHODNIEJ MAŁOPOLSKI  HISTORIA I PERSPEKTYWY

Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska, prof. SSW, Sopocka Szkoła  Wyższa

prof.  dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, Katolicki Uniwersytet Lubelski

DYSKUSJA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU O GODZINIE 9:00 za pośrednictwem platformy Zoom – Time: Sep 30, 2020 09:00 AM WarsawJoin Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92972654494?pwd=SGltem83cURIWXRBL3ZMM1F2c3ZvUT09

Meeting ID: 929 7265 4494

Passcode: 5PYXTF

Z PRACĄ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ poprzez dostępny poniżej link:

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/42978

—————————————————————————————————————————

Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 25 września 2020  o godzinie 14.00 odbędzie się – zdalnie – publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra inż. arch. Filipa ŁĘKAWSKIEGO pt.: „Rewitalizacja powojskowych XIX-wiecznych układów przestrzennych w kontekście optymalnego wykorzystania struktury zurbanizowanej”

Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof.PK

Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew W. Paszkowski, ZUT w Szczecinie; prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak, Politechnika Rzeszowska

https://us02web.zoom.us/j/88066704374?pwd=NDJRWnN5RTJQZFBGcisrQzdveE92

Meeting ID: 880 6670 4374

Passcode: 881652

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. W związku z czasowym zamknięciem Biblioteki Politechniki Krakowskiej, w dalszym ciągu dostęp do prac przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK

https://www.biblos.pk.edu.pl/o-bibliotece/aktualnosci/rozprawy-doktorskie-przed-obrona-dostepne-w-rpk,255

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  25  września  2020 r. o godzinie 10.30 odbędzie się – zdalnie– publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra inż. arch. Roberta MUSIAŁA pt.: Budynki wysokie w przestrzeni miasta europejskiego. Analiza wpływu na czytelność i obrazowość środowiska miejskiego

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

Recenzenci: dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, prof. KA; dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. PŚ

 https://us02web.zoom.us/j/87490007741?pwd=dk0rcmxZcnZzNVluUHEwTVY2eVVmZz09

Meeting ID: 874 9000 7741

Passcode: 915773

 Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. W związku z czasowym zamknięciem Biblioteki Politechniki Krakowskiej, w dalszym ciągu dostęp do prac przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK

https://www.biblos.pk.edu.pl/o-bibliotece/aktualnosci/rozprawy-doktorskie-przed-obrona-dostepne-w-rpk,255

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  22  września  2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się – zdalnie– publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra inż. arch. Macieja KAPOŁKI pt.: Konkursy architektoniczne w Krakowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Omówienie i analiza porównawcza opracowań konkursowych

Promotor:  dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof.PK

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bohm, KUL;  dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. UTP w Bydgoszczy

https://us02web.zoom.us/j/83042310399?pwd=VmZtcUFuR3pNQzhDTWJzL3RMMFVudz09

 Meeting ID: 830 4231 0399

Passcode: 699562

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. W związku z czasowym zamknięciem Biblioteki Politechniki Krakowskiej, w dalszym ciągu dostęp do prac przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK

https://www.biblos.pk.edu.pl/o-bibliotece/aktualnosci/rozprawy-doktorskie-przed-obrona-dostepne-w-rpk,255

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  10  września  2020 r. o godzinie 12.30 odbędzie się – zdalnie– publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra inż. arch. Andrzeja TRUSZCZYŃSKIEGO pt.: „Grywalizacja architektury w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej na przykładzie wybranych parków wodnych”

Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew W. Paszkowski, ZUT;  dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. PŚl

Link do wydarzenia na  platformie Zoom:

Time: Sep 10, 2020 12:30 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86156958262?pwd=aWhuMno2UFBEQlJlNVBtNzA0Q0N5UT09
Meeting ID: 861 5695 8262
Passcode: 987346

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. W związku z czasowym zamknięciem Biblioteki Politechniki Krakowskiej, w dalszym ciągu dostęp do prac przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK

https://www.biblos.pk.edu.pl/o-bibliotece/aktualnosci/rozprawy-doktorskie-przed-obrona-dostepne-w-rpk,255

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  03  września 2020 r. o godzinie 14.00 odbędzie się – zdalnie– publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Karoliny WIEJI pt.: „Wpływ procesu transformacji ustrojowej na przemiany struktury funkcjonalno – przestrzennej zespołów mieszkaniowych wielorodzinnych zrealizowanych w latach 1945-2017 na przykładzie dzielnicy Grzegórzki w Krakowie”

Promotor:  dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof. PK

Recenzenci:  dr hab. inż. Joanna Tymkiewicz, prof. PŚ;  prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, PWr

Link do wydarzenia na  platformie Zoom:

Time: Sep 3, 2020 02:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89405145204?pwd=WWZJc1pZcGE4S1RPREw0ajFaTGNCdz09
Meeting ID: 894 0514 5204
Passcode: 107356

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. W związku z czasowym zamknięciem Biblioteki Politechniki Krakowskiej, w dalszym ciągu dostęp do prac przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK

https://www.biblos.pk.edu.pl/o-bibliotece/aktualnosci/rozprawy-doktorskie-przed-obrona-dostepne-w-rpk,255


Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia  08  września 2020 r. o godzinie 15.00 odbędzie się – zdalnie– publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Adama PODHALAŃSKIEGO pt.: „Efektywność energetyczna osiedli na przykładzie realizacji niemieckich”

Promotor:  dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka;  dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚL

Link do wydarzenia na  platformie Zoom:

Time: Sep 8, 2020 03:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85439718246?pwd=cHVXNmVDVi9IQ0JiZEdBbjYzZlRJQT09
Meeting ID: 854 3971 8246
Passcode: 733787

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. W związku z czasowym zamknięciem Biblioteki Politechniki Krakowskiej, w dalszym ciągu dostęp do prac przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK

https://www.biblos.pk.edu.pl/o-bibliotece/aktualnosci/rozprawy-doktorskie-przed-obrona-dostepne-w-rpk,255


 

.