Kursy rysunku odręcznego

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje Kursy Rysunku Odręcznego dla kandydatów na studia na Wydział Architektury na kierunki:

• architektura –  egzamin z rysunku i portfolio
• architektura krajobrazu –  portfolio

na Wydział Mechaniczny na kierunek:

• inżynieria wzornictwa przemysłowego – egzamin praktyczny i portfolio

Wykłady i ćwiczenia prowadzą dydaktycy Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

KURS  2021/2022 – ROCZNY – kontynuacja Kursu Podstawowego lub rozpoczęcie nauki rysunku
WRZESIEŃ 2021/ KWIECIEŃ 2022  Przewidujemy rozpocząć zajęcia 24.09.2021 w trybie stacjonarnym na Sala Rysunku.


Na Kierunek Architektura:

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w dniach: piątek popołudniu i sobota rano.
Planuje się zrealizować ok. 200 godz. lekcyjnych zajęć i  10 godz. lekcyjnych wykładów.  Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.

Odpłatność wynosi: 4620,- zł płatna w ratach.  Dla młodzieży po Kursie Podstawowym kontynuującej zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.
Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Architektura Krajobrazu i Kierunkiem  Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Zajęcia  odbywać się będą  raz w tygodniu w soboty od 25.09.2021. Planuje się zrealizować ok. 105 godzin lekcyjnych.

W zależności od kierunku będą to zajęcia:

  • z rysunku przygotowujące do prawidłowego wykonania portfolia prac rysunkowych przedstawiającego krajobraz otwarty, krajobraz miejski i rośliny,
  • z rysunku z uzdolnień artystycznych przygotowujące do efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi przedmioty użytkowe, urządzenia techniczne, modele z brył podstawowych i uproszczone detale anatomiczne.

Odpłatność wynosi: 2310,- zł płatna w ratach.

Spotkanie organizacyjne dla Kursu Rocznego: planowane na 11 września 2021 (sobota) godz. 12:00,  Wydział Architektury, Sala Rysunku, Kraków, ul. Podchorążych 1,
Zapisyod  01 września 2021 przez  nadesłanie właściwej  karty  uczestnictwa na adres  e-mail: lp.ud1635213073e.kp@16352130737-a1635213073  lub tel. 12 637 24 36.

Zajęcia: Sala Rysunku, Wydział Architektury ul. Podchorążych 1, Kraków

KURS  2022 – PODSTAWOWY –  dla wszystkich zainteresowanych nauką rysunku odręcznego, w tym dla uczniów  I-szej i II-giej klasy szkoły średniej (początkujących) oraz dla nauczycieli
MAJ 2022/ LIPIEC 2022
Przewidujemy zajęcia  w trybie stacjonarnym na Sala Rysunku, które odbywać się będą  w piątki i soboty przez maj-czerwiec, a po zakończeniu roku szkolnego przez  tydzień codziennie oprócz niedzieli.
Planuje się zrealizować ok. 105 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku.

Odpłatność wynosi: 2310,- zł płatna w ratach.
Spotkanie organizacyjne: planowane na kwiecień 2022
Zapisy:  od 01 kwietnia 2022   przez nadesłanie właściwej karty uczestnictwa na adres e-mail: lp.ud1635213073e.kp@16352130737-a1635213073 lub  tel. 12 637 24 36

Zajęcia: Sala Rysunku, Wydział Architektury ul. Podchorążych 1, Kraków

KURS 2022 –  INTENSYWNY –  dla zaawansowanych, przed egzaminem
MAJ 2022/ CZERWIEC 2022
Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Architektura:

Przewidujemy zajęcia w systemie  codziennym po maturach pisemnych, aż do egzaminu wstępnego (bez niedziel i świąt), 4 x w tygodniu popołudniu i 1 x w tygodniu rano w trybie stacjonarnym na Sala Rysunku.
Planuje się zrealizować ok. 125 godz. lekcyjnych zajęć  i  6 godz. lekcyjnych wykładów. Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.

Odpłatność wynosi: 2882,- zł płatna w ratach. Dla młodzieży po Kursie Rocznym kontynuujących zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.

Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Architektura Krajobrazu:

Planuje się zrealizować ok. 50 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (10 spotkań) przygotowujących do efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.

Przewidujemy rozpoczęcie zajęć w maju 2022.

Odpłatność wynosi: 1100,- zł płatna w ratach.

Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Planuje się zrealizować ok. 50 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (10 spotkań) przygotowujących do egzaminu praktycznego z uzdolnień artystycznych i efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi przedmioty użytkowe, urządzenia techniczne, modele z brył podstawowych i uproszczone detale anatomiczne.

Przewidujemy rozpoczęcie zajęć w maju 2022.

Odpłatność wynosi: 1100,- zł płatna w ratach.

Spotkanie organizacyjne dla Kursu Intensywnego: planowane na kwiecień 2022.
Zapisy:  od 01 kwietnia 2022    przez nadesłanie właściwej karty uczestnictwa na adres e-mail: lp.ud1635213073e.kp@16352130737-a1635213073 lub  tel. 12 637 24 36

Zajęcia: Sala Rysunku, Wydział Architektury ul. Podchorążych 1, Kraków

Szczegółowe informacje zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym oraz na stronie internetowej www.kursrysunku.arch.pk.edu.pl

Informacja: Sekretariat  Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK , ul. Podchorążych 1, Kraków tel. 12 628 24 38, e-mail: lp.ud1635213073e.kp@16352130737-a1635213073, tel. 12 637 24 36


Karta zgłoszenia dla niepełnoletniego kandydata: zgloszenie_kurs_szkolenie_niep-1

Karta zgłoszenia dla pełnoletniego kandydata: zgloszenie_kurs_szkolenie-1

Karta zgłoszenia dla kandydata kierowanego przez Zakład Pracy: zgloszenie_kurs_szkolenie-2

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 01-09-2021