KATEDRA URBANISTYKI i ARCHITEKTURY STRUKTUR MIEJSKICH A-9

PRACOWNICY:

badawczo-dydaktyczni:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
 2. dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
 3. prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
 4.  prof. dr hab. inż. arch. Anna Kantarek
 5. dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK
 6. dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK
 7. dr inż. arch. Bartłomiej Homiński
 8. dr inż. arch. Agnieszka Matusik
 9. dr inż. arch. Filip Suchoń
 10. dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc
 11. dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz
 12. mgr inż. arch. Krzysztof Barnaś
 13. dr inż. arch. Eliza Szczerek
 14. mgr inż. arch. Dawid Zając

dydaktyczni:

 1. dr hab. inż. arch.  Krzysztof Bojanowski, prof. PK
 2. dr inż. arch. Wojciech Wicher, prof. PK
 3. dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł
 4. dr inż. arch. Monika Strzelecka-Seredyńska
 5. mgr inż. arch. Wojciech Świątek

 

data publikacji: 02-10-2020    edycja: 08-11-2021