KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO A-4

PRACOWNICY:

badawczo-dydaktyczni:

 1.  prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
 2.  prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc
 3. dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK
 4. dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz-Zahorski, prof. PK
 5. dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz
 6. dr inż. arch. Paweł Mika
 7. dr inż. arch. Łukasz Wesołowski

dydaktyczni:

 1. dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK
 2. dr inż.  Stanisław Czernik
 3. dr inż. arch. Bogdan Dziedzic
 4. dr inż. arch. Tomasz Gaczoł
 5. dr inż. arch. Dorota Machowska
 6. dr inż. arch. Robert Marcinkowski
 7. dr inż. arch. Iwona Piebiak
 8. dr inż. Roman Paruch, prof. PK
 9. mgr inż. Władysław Kramarz
 10. mgr inż. arch. Monika Soboń
 11. mgr inż. arch. Tomasz Mikoś

 

 

 

data publikacji: 03-11-2014    edycja: 18-01-2022