KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO A-6

PRACOWNICY:

badawczo-dydaktyczni:

 1.  prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
 2. dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK
 3. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK
 4. dr inż. arch. Przemysław Bigaj
 5. dr inż. arch. Marta Fąfara
 6. dr inż. arch. Marek Początko
 7. dr inż. arch. Maciej Skaza
 8. mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha
 9. mgr inż. arch. Marcin Gierbienis
 10. mgr inż. arch. Eliza Owczarek

dydaktyczni:

 1. dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK
 2. dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK
 3. dr inż. arch. Monika Gała -Walczowska
 4. dr inż. arch. Marcin Głuchowski
 5. dr inż. arch. Paweł Żuk
 6. mgr inż. arch. Grzegorz Twardowski
 7. mgr inż. arch. Piotr Stalony-Dobrzański

 

data publikacji: 05-10-2020    edycja: 08-12-2021