KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO A-6

PRACOWNICY:

badawczo-dydaktyczni:

 1.  prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
 2. dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK
 3. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK
 4. dr inż. arch. Przemysław Bigaj
 5. dr inż. arch. Marta Fąfara
 6. dr inż. arch. Monika Gała -Walczowska
 7. dr inż. arch. Marek Początko
 8. dr inż. arch. Maciej Skaza
 9. mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha
 10. mgr inż. arch. Marcin Gierbienis
 11. mgr inż. arch. Eliza Owczarek

dydaktyczni:

 1. dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK
 2. dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK
 3. dr inż. arch. Marcin Głuchowski
 4. dr inż. arch. Paweł Żuk
 5. mgr inż. arch. Grzegorz Twardowski
 6. mgr inż. arch. Piotr Stalony-Dobrzański

 

data publikacji: 05-10-2020    edycja: 09-11-2021