KWA 01.04.2020

Kolegium Wydziału Architektury w formie zdalnej w dniu 01.04.2020 podjęło następującą uchwałę:

Nr 1/0/04/2020 w sprawie zatrudnienia w wyniku postępowania konkursowego Pani mgr inż. arch. Moniki Soboń na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu od 06.04.2020 r.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZDALNEGO KOLEGIUM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY 01.04.2020

data publikacji: 05-04-2020    edycja: 05-04-2020