KWA 18 03 2020

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 18.03.2020 podjęło następujące uchwały:

  1. 1/d/03/2020 w sprawie programów studiów prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akad. 2020/2021
  2. 7/d/03/2020 w sprawie przepisów szczegółowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej do Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki dotyczących trybu uzyskiwania dyplomów ukończenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia inżynierskich i II stopnia magisterskich na Kierunku Architektura Krajobrazu
  3. 8/d/03/2020 w sprawie planowanej liczby miejsc na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Architektury PK
  4. 9/org/03/2020 w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Wydziału Architektury PK z podziałem na nowe jednostki
  5. 10/org/03/2020 w sprawie kontynuacji 10 edycji Podyplomowych Studiów Planowania Przestrzennego organizowanych przez Instytut Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury w latach 2020/2021

 

TABELA Z WYNIKAMI GŁOSOWANIA KOLEGIUM WA W FORMIE ZDALNEJ Z DNIA 18.03.2020