KWA 08 12 2021

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 08.12.2021 r. podjęło następującą uchwałę:

nr 1/o/12/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Anny Pawlak na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze ½ etatu na czas określony  od 23.12.2021 r do 31.01.2023 r w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5

data publikacji: 15-12-2021    edycja: 15-12-2021