KWA 19 05 2021

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 19.05.2021 r. w formie zdalnej podjęło następujące uchwały:

nr 1/org/05/2021 w sprawie zaopiniowania Kandydata Wydziału Architektury do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej

nr 2/org/05/2021 w sprawie  uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

nr 3/org/05/2021 w  sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie przyznawania nagrody dla pracowników Wydziału Architektury za efekty finansowe działalności naukowej i innowacyjnej

nr 4/org/05/2021 w sprawie zatwierdzenia wysokości narzutów na Wydziale Architektury

data publikacji: 27-05-2021    edycja: 27-05-2021