KWA 20 10 2021

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 20.10.2021 r. w formie zdalnej podjęło następujące uchwały:

nr 1/b/10/2021 w sprawie zaopiniowania wniosków o Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej (zał. 1)

nr 1/o/10/2021 w sprawie w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę w wyniku postępowania konkursowego mgr inż. arch. Alicji Hrehorowicz-Nowak na stanowisku asystenta  w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu, na czas określony  od 01.12.2021 r. do 30.11.2022 w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5

nr 2/o/10/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę  mgr inż. arch. Dominiki Strzałki-Rogal na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 02.11.2021 r.  do 30.09.2022 r. w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków A-1

nr 3/o/10/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. arch. Aleksandry Brach na stanowisku asystenta  w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu, na czas określony  od 02.11.2021 r. do 30.09.2022 r.  w Katedrze Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług A-2

nr 4/o/10/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. arch. Moniki Soboń na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu , na czas nieokreślony  od 01.01.2022 r. w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A-4

nr 5/o/10/2021 w sprawie zmiany zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Rafała Zielińskiego ze  stanowiska asystenta  w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony  od 01.11.2021 r. w Katedrze Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych A-10

nr 6/o/10/2021 w sprawie zmiany zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Filipa Suchonia ze  stanowiska adiunkta  w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony  od 01.11.2021 r. w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9

data publikacji: 26-10-2021    edycja: 26-10-2021